Niskie stężenie cholesterolu LDL a nowotwory

Ori Ben-Yehuda i Anthony N. DeMaria – Low LDL-C levels and cancer LINK: J Am Coll Cardiol 2008;52:1150
Miażdżyca i jej powikłania stanowią wiodącą przyczynę zgonów na świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, zbierając coraz obfitsze żniwo. Leczenie zaburzeń lipidowych za pomocą statyn stanowi obecnie podstawę leczenia miażdżycy. Leki te stosuje codziennie wiele milionów osób.

Obniżenie stężenia cholesterolu LDL (LDL-C) jest niewątpliwie korzystne, co udowodniono w wielu badaniach klinicznych. Istnieją jednak obawy co do możliwych efektów niepożądanych obniżenia LDL-C za pomocą statyn. Jednym z często podnoszonych problemów jest możliwy wpływ leczenia statynami na wzrost częstości występowania nowotworów.

Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazał się komentarz do pracy opublikowanej w tym samym numerze pisma, której autorzy przeprowadzili metaanalizę wyników 15 prac z randomizacją, w których stosowano leczenie statynami. Autorzy ci stwierdzili, że wprawdzie niskie stężenie LDL-C koreluje z nieco częstszym występowaniem nowotworów, ale samo leczenie statynami nie predysponuje do występowania nowotworów.

Fakt korelacji niskich stężeń LDL-C i występowania nowotworów może wynikać z wpływu nie rozpoznanych jeszcze, niemych klinicznie nowotworów na stężenia LDL-C, jak również z faktu, iż wiele chorób przewlekłych, przebiegających z niskim stężeniem LDL, predysponuje do rozwoju chorób nowotworowych.

Autorzy cytują wstępne wyniki badania SEAS (Effects of Simvastatin and Ezetimibe on Clinical Outcomes in Patients with Aortic Stenosis), w którym to badaniu uzyskano obniżenie stężenia LDL-C do średnio 52 mg/dL, i w którym stwierdzono istotnie więcej przypadków nowotworów w grupie leczonej. Jednak inne badania, w których również uzyskiwano niskie stężenia LDL-C na skutek terapii, nie potwierdzają tej zależności.

Podsumowując, autorzy komentarza zgadzają się, że nie ma obecnie danych, by sądzić, że leczenie statynami zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. Jednak relacja pomiędzy niskimi stężeniami LDL-C a występowaniem nowotworów wymaga czujności. W kolejnych badaniach schematów leczenia zmierzających do obniżenia stężenia LDL-C należy zwracać na ten problem szczególną uwagę, gdyż nie można twierdzić, iż jest on do końca wyjaśniony.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-09-30

0 replies on “Niskie stężenie cholesterolu LDL a nowotwory”