Otyłość a nadciśnienie nowe dowody na zależność

T. A. Kotchen – Obesity-related hypertension? Weighing the evidence LINK: Hypertension 2008;52:801
Theodore A. Kotchen, w komentarzu redakcyjnym na łamach Hypertension, przedstawia nowe dowody na możliwą zależność pomiędzy otyłością a nadciśnieniem tętniczym. Problem dokumentowany był wielokrotnie, ale tym razem znajduje potwierdzenie w perspektywie epidemiologicznej.

W tym samym numerze Hypertension przytoczone są wyniki badania NHANES, porównujące częstość występowania nadciśnienia tętniczego w różnych podgrupach chorych, dla okresów oddzielonych dekadą tj. w latach 1988-1994 i 1999-2004. W tym właśnie okresie wśród dorosłych standaryzowana względem wieku chorobowość z powodu nadciśnienia tętniczego wzrosła z 24,4% do 28,9%.

Wzrost wskaźnika masy ciała był odpowiedzialny za wzrost częstości występowania nadciśnienia tętniczego, prawie w całości u mężczyzn i częściowo u kobiet. Hipoteza stwierdzająca, że wzrost BMI przyczynia się do wzrostu częstości występowania nadciśnienia tętniczego jest więc prawdopodobna. Mimo to należy pamiętać, że zgromadzona w różnych miejscach tkanka tłuszczowa w sposób zróżnicowany przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego.

Co optymistyczne, w tym czasie wyraźnie wzrosła wśród badanych świadomość nadciśnienia tętniczego (z 68,5% do 71,8%), częstość jego leczenia (z 53,1% do 61,4%) oraz skuteczność kontroli (z 26,1% do 35,1%). Pomimo tego skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego pozostaje niska, szczególnie u osób młodych, rasy latynoskiej, mężczyzn rasy czarnej i powyżej 70 roku życia. Wobec narastającej epidemii otyłości obserwowany korzystny trend dotyczący zmniejszenia liczby udarów i przypadków choroby niedokrwiennej serca może ulec zahamowaniu.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2008-11-17