Połączenie ścisłej kontroli glikemii i intensywnej terapii hipotensyjnej ma efekt addycyjny u chorych na cukrzycę – nowe wyniki badania ADVANCE

New ADVANCE findings show how to combine intensive blood glucose and blood pressure lowering for further benefits in type 2 diabetes LINK: www.advance-trial.com
W trakcie kongresu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD, European Association for the Study of Diabetes) w Rzymie ogłoszono wyniki nowej analizy badania ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease).

Badanie ADVANCE, które zostało zainicjowane i zaprojektowane przez lekarzy australijskiego instytutu badawczego The George Institute for International Health, jest największą próbą kliniczną w cukrzycy w historii. W badaniu wzięli udział niezależni naukowcy z 20 krajów, w tym również z Polski. Do badania włączono 11 140 chorych na cukrzycę typu 2, których leczono i obserwowano przez niemal pięć lat.

Najnowsza analiza wyników wykazała, że połączenie ścisłej kontroli glikemii i intensywnej terapii hipotensyjnej ma efekt addycyjny. Intensywne leczenie hipoglikemizujące (w oparciu o gliklazyd MR) w połączeniu z terapią hipotensyjną (opartą o preparat złożony peryndoprylu z indapamidem) zmniejszyły ryzyko:

– zgonu ze wszystkich przyczyn o 18%

– zgonu sercowo-naczyniowego o 24%

– powikłań ze strony nerek o 33%

Wyniki badania ADVANCE wskazują, że ścisła kontrola glikemii i intensywne obniżanie ciśnienia tętniczego mają niezależny, a jednocześnie sumujący się wpływ na zapobieganie powikłaniom cukrzycy. Takie wieloczynnikowe postępowanie może poprawić rokowanie milionów osób chorych na cukrzycę na świecie.

Opracowane na podstawie: Internet / 2008-09-08

0 replies on “Połączenie ścisłej kontroli glikemii i intensywnej terapii hipotensyjnej ma efekt addycyjny u chorych na cukrzycę – nowe wyniki badania ADVANCE”