Dysfunkcja seksualna – ważny problem u osób z nadciśnieniem

Athanasios Manolis i Michael Doumas – Sexual dysfunction: the prima ballerina of hypertension-related quality-of-life complications LINK: J Hypertension 2008;24:2074
Zaburzenia funkcji seksualnych są obecnie postrzegane jako poważny problem zdrowotny, wpływający na jakość życia pacjentów kardiologicznych i ich partnerów. Jednym z czynników ryzyka rozwoju zaburzeń potencji jest nadciśnienie tętnicze. Leczenie hipotensyjne powinno zatem uwzględniać problemy związane z jakością życia, także w odniesieniu do sfery seksualnej. Warto taką wiedzę propagować wśród lekarzy, aby wybór stosowanej terapii był optymalny.

Artykuł Manolisa i Doumasa, opublikowany w Journal of Hypertension, przedstawia wyniki analizy występowania zaburzeń funkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn w ogólnej populacji oraz u osób z nadciśnieniem tętniczym, z uwzględnieniem wieku chorych, czasu trwania nadciśnienia oraz stosowanej farmakoterapii. Autorzy artykułu zwracają uwagę, że zaburzenia seksualne u osób z nadciśnieniem tętniczym występują częściej u kobiet, jednak w dużej części pozostają u nich nierozpoznane.

Autorzy podkreślają, że dysfunkcja seksualna może mieć związek ze stosowanymi farmaceutykami starszego typu, takimi jak diuretyki, beta-blokery i leki działające ośrodkowo. Wydaje się, że preparaty nowsze (blokery wapnia oraz inhibitory enzymu konwertującego) nie wywierają na tę sferę wpływu, a blokery inhibitora enzymu konwertującego angiotensynę mogą nawet przynosić poprawę.

Manolis i Doumas podkreślają, że inhibitory fosfodiesterazy-5 (sildenafil, vardenafil, tadalafil) mogą być przyjmowane przez pacjentów otrzymujących leki przeciwnadciśnieniowe. Ostrożność należy zachować jedynie u grupy chorych leczonych alfa-blokerami.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2008-11-05

0 replies on “Dysfunkcja seksualna – ważny problem u osób z nadciśnieniem”