Wiek jako czynnik decydujący o stosowaniu aspiryny w prewencji pierwotnej

U. Bulugahapitiya, S. Siyambalapitiya, J. Sithole, D.J. Fernando i I. Idris – Age threshold for vascular prophylaxis by aspirin in patients without diabetes LINK: Heart 2008;94:1429
Rola aspiryny w prewencji wtórnej jest dobrze udokumentowana. Nie w pełni poznana jest jej skuteczność w prewencji pierwotnej u osób bez cukrzycy. Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, stosowanie tego leku zalecano w przypadku ryzyka choroby wieńcowej (CHW) wynoszącego >1% rocznie.

W The Heart ukazały się wyniki analizy przekrojowej autorstwa Bulugahapipitya i wsp., której celem było określenie wieku chorych, w którym, ze względu na istotnie podwyższone ryzyko, uzasadnione byłoby stosowanie aspiryny w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych. Do badania włączono pacjentów pozostających pod opieką lekarzy ogólnych z Anglii i Walli, w wieku 30-75 lat, bez cukrzycy i CHW, nie stosujących leków hipolipemizujących. Z populacji tej wybrano w sposób losowy próbę około 11000 osób, kobiet i mężczyzn. Średni wiek populacji wynosił 49,8 lat (49,7 dla mężczyzn i 49,9 dla kobiet). Całkowite ryzyko 10 letnie wystąpienia CHW dla całej populacji wynosiło 9% (11,1% dla mężczyzn i 7,2 % dla kobiet). Średnie ryzyko rosło z wiekiem i zwiększało się z niskiego (poniżej 10% ) do umiarkowanego-dużego (powyżej 10%) w 47,8 roku życia u mężczyzn i w 57,3 roku życia u kobiet. Dla 15% ryzyka 10-letniego wartości te wynosiły odpowiednio 55,8 roku dla mężczyzn i 68,1 roku dla kobiet.

Ze względu na wzrost ryzyka należy więc rozważyć rutynowe zastosowanie aspiryny w prewencji pierwotnej u mężczyzn i kobiet powyżej odpowiednio 48 i 57 roku życia (choć, jak zauważają autorzy, takie podejście może oczywiście przyczynić się do rozpoczęcia leczenia u osób z niskim ryzykiem, pomimo przekroczenia wskazanej granicy wieku i pominięcia osób młodszych, z wysokim ryzykiem).

Podejmując decyzję o terapii przeciwpłytkowej należy zawsze ocenić indywidualne zagrożenie powikłaniami krwotocznymi tak, aby wyważyć ewentualne korzyści i ryzyko płynące z takiej interwencji.

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-11-05

0 replies on “Wiek jako czynnik decydujący o stosowaniu aspiryny w prewencji pierwotnej”