Modyfikacja stężenia lipidów w surowicy w zależności od ryzyka: o najnowszych zaleceniach NICE

J. Robson – Lipid modification: cardiovascular risk assessment and the modification of blood lipids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease LINK: Heart 2008;94:1331
W maju 2008, ukazały się nowe zalecenia brytyjskiego National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), dotyczące leczenia hipolipemizującego, w zależności od ryzyka sercowo-naczyniowego, w pierwotnej i wtórnej prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych. Autor komentarza zamieszczonego na łamach The Heart dokonuje krótkiego przeglądu nowych zaleceń.

Według tych kryteriów poszerza się istotnie grupa osób podlegających modyfikacji stężenia lipidów w ramach profilaktyki pierwotnej (obniżenie progu 10-letniego ryzyka rozwoju choroby układu krążenia z 40% do 20%). Proponuje się również zorganizowaną strategię oceny osób pomiędzy 40 a 74 rokiem życia, w celu wyselekcjonowania populacji wysokiego ryzyka do prewencji pierwotnej.

Zalecenia NICE zwracają uwagę na fakt, że stosowanie skal ryzyka, niezależnie od ich rodzaju, jest niedokładne, ale i tak zapewnia lepszą precyzję od osądu klinicznego. Uwzględniono też szereg praktycznych porad umożliwiających dokładniejsze stosowanie skal ryzyka w różnych sytuacjach. Podkreślono znaczenie rozmowy z pacjentem na temat ryzyka sercowo-naczyniowego i właściwego, zrozumiałego przedstawienia pacjentowi problemu ryzyka i możliwych działań.

Zalecenia dotyczące farmakoterapii z zastosowaniem statyn oparte są na wynikach randomizowanych badań klinicznych. Farmakologiczna profilaktyka pierwotna powinna być prowadzona po prostu za pomocą simwastatyny, w dawce 40 mg na dobę. Nie określono docelowych wartości lipidogramu w profilaktyce pierwotnej, gdyż nie ma takich danych pochodzących z wiarygodnych badań klinicznych. W prewencji wtórnej zaleca się rozpoczynanie leczenia od simwastatyny w dawce 40 mg na dobę. Większe dawki (simwastatyna 80 mg i atorwastatyna 80 mg) zarezerwowane są jedynie jako dawki początkowe u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. W dokumencie poruszono problem modyfikacji wielu pozostałych czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, aktywność fizyczna, dieta i inne. Dopiero takie kompleksowe działania są w stanie wywołać dalszą redukcję chorobowości i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-09-15

0 replies on “Modyfikacja stężenia lipidów w surowicy w zależności od ryzyka: o najnowszych zaleceniach NICE”