Efekty zdrowotne diety śródziemnomorskiej – metaanaliza

Francesco Sofi i wsp – Adherence to mediterranean diet and health status: meta-analysis LINK: BMJ 2008 online first (dostępny pełen tekst)
Francesco Sofi i wsp. opublikowali na łamach British Medical Journal wyniki metaanalizy prospektywnych badań kohortowych dotyczących znaczenia zdrowotnego diety śródziemnomorskiej. Metaanaliza objęła projekty realizowane w latach 1966-2008 i zarejestrowane w bazach danych PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane Central Register.

Do analizy włączono ogółem 12 badań, w których wzięło udział 1 574 299 osób, obserwowanych przez okres od 3-18 lat. Metaanaliza podgrupy 514 816 osób, w której oceniano śmiertelność (33 576 zgonów) wykazała, że stosowanie diety (wyższy o dwa punkty wskaźnik przestrzegania diety, tzw. adherence score) łączyło się z istotną statystycznie redukcją ryzyka zgonu (sumaryczne ryzyko względne 0.91, 95% przedział ufności 0.89-0.94). Potwierdzono, że dieta śródziemnomorska ma korzystny wpływ na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, na zapadalność na nowotwory i liczbę zgonów nowotworowych oraz na występowanie choroby Parkinsona oraz Alzheimera. Systematyczne stosowanie diety śródziemnomorskiej wiąże się zatem z istotną poprawą stanu zdrowia, co przekłada się na redukcję całkowitej śmiertelności o 9%, śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 9%, zgonów z powodu nowotworu o 6% i zapadalności na chorobę Parkinsona i Alzheimera o 13%. Dieta śródziemnomorska może odegrać bardzo istotną rolę w prewencji ciężkich przewlekłych chorób w populacji.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-09-11

0 replies on “Efekty zdrowotne diety śródziemnomorskiej – metaanaliza”