Czy niski cholesterol zwiększa ryzyko raka?

Eric L. Ding i Frank B. Hu – Cancer and cholesterol: understanding the V-shaped association in patients with diabetes LINK: CMAJ 2008;179:403 (dostępny pełen tekst)
Niekorzystny wpływ podwyższonego stężenia glukozy i cholesterolu w surowicy na śmiertelność został dobrze udokumentowany. Dość intensywnie eksplorowanym polem badawczym była również zależność pomiędzy podwyższonym cholesterolem a ryzykiem nowotworów złośliwych. Na istnienie takiej korelacji mógł wskazywać fakt, że syntezie cholesterolu towarzyszy powstawanie karcynogenów i że cholesterol jest prekursorem hormonów płciowych odgrywających rolę w patogenezie wybranych nowotworów.

Czy niski cholesterol może być równie groźny jak wysoki? Wyniki badania Yanga i wsp., opublikowane w Canadian Medical Association Journal wskazują, że tak. Autorzy analizowali korelację pomiędzy stężeniem cholesterolu LDL a ryzykiem raka u Chińczyków z cukrzycą typu 2. Dość nieoczekiwanie okazało się, że przebieg zależności pomiędzy badanymi parametrami opisuje krzywa o kształcie litery V. Ryzyko raka było najniższe u osób, u których stężenie cholesterolu LDL zawierało się w zakresie wartości średnich, to jest od 2.80 do 3.79 mmol/l (109-148 mg/dl).

Odpowiedź na pytanie, czy powyższe wyniki dowodzą istnienia rzeczywistej, biologicznej zależności, czy też są jedynie wyrazem działania czynników zakłócających, może być trudna. Ponad 10 lat temu Jacobs i wsp. wykazali korelację pomiędzy niskim stężeniem całkowitego cholesterolu a podwyższonym ryzykiem raka. Zależność straciła jednak statystyczną znamienność po wykluczeniu tych przypadków raka, które rozpoznano w pierwszych kilku latach od rekrutacji.

W przypadku badania Yanga i wsp. nie można wykluczyć, że na przebieg korelacji pomiędzy LDL a rakiem wpływają czynniki związane ze stylem życia i odmiennym statusem socjo-ekonomicznym uczestników. Tym samym, na prawdziwy przełom w wiedzy na temat zależności pomiędzy cholesterolem a rakiem przyjdzie jeszcze poczekać.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2008-09-22

0 replies on “Czy niski cholesterol zwiększa ryzyko raka?”