Aktywność fizyczna w podtrzymywaniu efektów odchudzania u kobiet

John M. Jakicic i wsp – Effect of exercise on 24-month weight loss maintenance in overweight women LINK: Arch Intern Med 2008;168:1550
Amerykańskie statystyki wskazują, że na nadwagę i otyłość cierpi ponad 65% mieszkańców USA. U części z nich, interwencje behawioralne polegające na skojarzeniu modyfikacji diety z regularną aktywnością fizyczną przekładają się na znaczące obniżenie masy ciała. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, osoba podejmująca próbę odchudzania powinna wykonywać ćwiczenia fizyczne o umiarkowanej intensywności przez co najmniej 150 minut w tygodniu. Odpowiedź na pytanie o to, ile ćwiczyć, żeby podtrzymać efekt odchudzania, nie jest oczywista.

Jakicic i wsp. obserwowali 201 dorosłych kobiet będących pod opieką ośrodka leczenia nadwagi. Uczestniczki badania były losowo przydzielane do grup różniących się tygodniowym wydatkiem energetycznym związanym z aktywnością fizyczną (1000 vs 2000 kcal/tydzień) oraz intensywnością aktywności (umiarkowana vs intensywna). Dodatkową interwencją było ograniczenie kaloryczności diety do 1200 lub 1500 kcal/dobę.

Po pierwszym półroczu, masa ciała uczestniczek próby obniżyła się średnio o 8-10%, w zależności od grupy. Po 2 latach średnie obniżenie masy ciała wynosiło 5%. Szczegółowa analiza wykazała, że największe sukcesy w odchudzaniu, definiowane jako obniżenie masy ciała o ponad 10% po 24 miesiącach, odnosiły kobiety ćwiczące dłużej i bardziej intensywnie (średnio 1835 kcal/tydzień lub 275 minut/tydzień). Można więc sądzić, że owe 275 minut intensywnych ćwiczeń fizycznych w ciągu tygodnia, w połączeniu ze zmniejszeniem zawartości energetycznej diety, wystarczy do podtrzymania co najmniej 10-procentowego obniżenia masy ciała, uzyskanego w pierwszych miesiącach interwencji behawioralnej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-07-28

0 replies on “Aktywność fizyczna w podtrzymywaniu efektów odchudzania u kobiet”