Czy duża depresja po stracie bliskiej osoby różni się od innych rodzajów tej choroby?

Kenneth S. Kendler, John Myers i Sidney Zisook – Does bereavement-related major depression differ from major depression associated with other stressful life events? LINK: Am J Psych 2008 online
Zaburzenia depresyjne związane z utratą bliskiej osoby znajdują osobne miejsce w klasyfikacji chorób psychicznych DSM-III i DSM-IV. Wynika to z przekonania o istotnych różnicach pomiędzy tym rodzajem depresji, a zaburzeniami depresyjnymi związanymi z innymi zdarzeniami życiowymi. Czy te różnice rzeczywiście istnieją, a jeśli tak, to czy usprawiedliwiają wyodrębnienie depresji po stracie bliskiej osoby spośród innych rodzajów tej choroby?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali autorzy pracy opublikowanej w American Journal of Psychiatry. Kendler i wsp. zidentyfikowali grupę 82 osób eksponowanych na obciążające zdarzenie życiowe w postaci utraty bliskiej osoby i porównywali ją z 224 chorymi na depresję na podłożu innych czynników.

Wyjściowa charakterystyka obu grup była porównywalna pod względem większości parametrów. Szczegółowa ocena obrazu klinicznego depresji po utracie bliskiej osoby i depresji z innych przyczyn nie wykazała istotnych różnic odnośnie: wieku wystąpienia epizodu, jego długości, liczby uprzednich epizodów, chorób współistniejących. Osoby z depresją po stracie bliskiej osoby były nieznacznie starsze, miały niższy poziom neurotyzmu i mniejsze poczucie winy, wykazywały też mniejszą tendencję do poszukiwania pomocy z powodu występujących u nich objawów i częściej skarżyły się na zmęczenie.

Podsumowując, zdaniem autorów, traktowanie depresji po utracie bliskiej osoby jako odrębnych jednostek chorobowych, nie znajduje uzasadnienia.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2008-08-15