Czy wytyczne ATP III poprawiły jakość terapii hipolipemizującej u osób wysokiego ryzyka?

M.W. Cullen – National improvements in low-density lipoprotein cholesterol management of individuals at high coronary risk: National Health and Nutrition Examination Survey, 1999 to 2002 LINK: Am Heart J 2008;156:284
Na łamach American Heart Journal ukazała się praca, która w oparciu o wyniki badania NHANES, oceniała poprawę kontroli stężenia cholesterolu LDL, w latach 1999/2000 i 2001/2002, w grupie osób wysokiego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. Zakwalifikowano do niej osoby z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą, licznymi czynnikami ryzyka lub z miażdżycą w zakresie innych obszarów naczyń (miażdżyca tętnic kończyn dolnych, tętnic domózgowych).

Porównywane okresy rozdzielała publikacja Adult Treatment Panel III, systematyzująca zalecenia dotyczące redukcji stężenia cholesterolu LDL w różnych grupach pacjentów. Autorzy pracy zastanawiają, czy ta publikacja miała wpływ na poprawę stężenia cholesterolu LDL.

W porównywanych okresach średnie stężenie cholesterolu LDL uległo redukcji ze 129 mg% do 120 mg%. U osób z chorobą niedokrwienną redukcja ta dokonała się z poziomu 123 mg% do 112 mg% (p=0,01), w grupie wysokiego ryzyka bez choroby wieńcowej ze 133 mg% do 126 mg% (p=0,03) a u osób z cukrzycą ze 125 mg% do 119 mg% (p=0,06).

Uzyskane dane liczbowe wskazują na wyraźną poprawę trendów w redukcji stężeń cholesterolu LDL u chorych wysokiego ryzyka, przy czym efekt ten jest wyraźniejszy u osób z chorobą wieńcową, a mniejszy w innych grupach wysokiego ryzyka, w tym u osób z cukrzycą. Planowane nowe standardy powinny uwrażliwić lekarzy na właśnie te grupy chorych.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2008-08-22

0 replies on “Czy wytyczne ATP III poprawiły jakość terapii hipolipemizującej u osób wysokiego ryzyka?”