Jakie są przyczyny spadku śmiertelności w chorobie wieńcowej? Lekcje na przyszłość

Simon Capewell i Martin O`Flaherty – What explains declining coronary mortality? Lessons and warnings LINK: Heart 2008;94:1105
Na łamach The Heart ukazała się ciekawa analiza dotycząca przyczyn redukcji śmiertelności z powodu choroby wieńcowej w ostatnich dekadach oraz perspektyw tego procesu. U jego podstaw leżą osiągnięcia nauki w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

W przeciwieństwie do wielu innych chorób, nasza sytuacja w przypadku chorób układu krążenia zdawałaby się niemal komfortowa. Dobrze poznane są ich czynniki ryzyka, mamy niezbite dowody na to, że interwencje dotyczące czynników ryzyka szybko owocują zmniejszeniem chorobowości i śmiertelności, większość tych interwencji to działania w miarę proste i opłacalne z punktu widzenia ekonomiki opieki zdrowotnej. Mamy wreszcie dosyć skuteczne metody leczenia.

Zastosowanie tej wiedzy w praktyce potrafiło zmniejszyć śmiertelność o 75%, jak miało to miejsce w Finlandii. Jak dowodzą dane z badania MONICA, z badań populacyjnych w Polsce i innych prac europejskich, nieco większe korzyści płyną modyfikacji czynników ryzyka (ok. 60% redukcji), mniejsze z leczenia (ok. 40%), a korzystne efekty widać bardzo szybko.

Nie zmienia to jednak faktu, iż choroby układu krążenia nadal pozostają wiodącą przyczyną śmiertelności i chorobowości. Paradoksalnie wręcz, w wielu krajach, gdzie z powodu lepszej kontroli czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego ludzie żyją dłużej, choroba wieńcowa dotyczy właśnie tej liczniejszej i starszej części populacji, co wiąże się z coraz większymi kosztami opieki zdrowotnej. Dlatego też wyzwania ekonomiczne związane z chorobami układu krążenia rosną.

Martwi również fakt, że w wielu krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, wśród ludzi młodych obserwuje się zahamowanie, a nawet odwrócenie korzystnych tendencji dotyczących czynników ryzyka (np. wzrost występowania otyłości w młodym wieku). Źle wróży to na przyszłość. Dlatego niezbędna jest wytrwałość i odwaga, również polityczna, aby promować działania zmierzające do dalszej redukcji profilu ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji poszczególnych krajów.

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-08-22

0 replies on “Jakie są przyczyny spadku śmiertelności w chorobie wieńcowej? Lekcje na przyszłość”