Warto wyliczać średni poziom glukozy- (dyskusja)

P.D. Home – HbA1c: the case for using estimated average glucose (eAG) LINK: Diabet Med 2008;25:895
Ostatnie wyniki badań odnoszące poziom HbA1c do średniego stężenia glukozy w poprzedzających trzech miesiącach, oparte są na znacznej liczbie oznaczeń i cechują się wysokim wskaźnikiem korelacji. Pojawił się model matematyczny na podstawie którego, znając wynik HbA1c, można wyliczyć średnie stężenie glukozy. Powstaje szereg praktycznych pytań: czy tak przedstawiony poziom glikemii wnosi nowe informacje i czy nie jest obarczony błędem.

Odpowiada na nie, w artykule na łamach Diabetic Medicine, P.D. Home. Znaczenie kliniczne wysokich poziomów HbA1c wynika z powiązania tego parametru z ryzykiem powikłań cukrzycy, z trendem dotyczącym stężeń glukozy oraz ryzykiem hipoglikemii. Autor twierdzi, że hiperglikemia (a nie ” hiperhemoglobinemia glikozylowana”) jest logicznie powiązana z powikłaniami klinicznymi i zasadne jest wyznaczenie (wyliczanie) średniego stężenia glukozy. Raportowanie wyrównania metabolicznego w postaci średniej glikemii nie budzi zastrzeżeń, a może ułatwiać interpretacje w sytuacjach rozbieżności między oznaczeniami glikemii w samokontroli a poziomem HbA1c oraz ułatwia porozumienie z pacjentem.

Obiekcje co do nieprecyzyjnej zależności między HbA1c a wyliczoną średnią glikemią, konieczność zróżnicowania tej zależności w poszczególnych grupach wiekowych i etnicznych nie wydają się istotne, tym bardziej, że w niektórych populacjach powikłania pojawiają się przy niższych poziomach HbA1c. Oszacowany średni poziom glukozy może lepiej wówczas prognozować ryzyko związane z nieprawidłową kontrolą metaboliczną. Wyznaczenie zależności HbA1c – średnia glikemia dla tych zróżnicowanych populacji jest w zasięgu możliwości i nie powinno stanowić bariery w stosowaniu tego parametru.

Autor uważa, że indywidualna zmienność zależności pomiędzy HbA1c i wyliczoną średnią glikemią nie jest na tyle duża, aby dyskwalifikować wyliczanie średniej glikemii. Z punktu widzenia autora przedstawianie wyrównania HbA1c w postaci średniej glikemii jest uzasadnione klinicznie i zwiększa możliwość komunikacji z pacjentem, przy sumarycznie niewielkich możliwościach błędu.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2008-08-04