Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość AIDS

June E. Osborn – The past, present, and future of AIDS LINK: JAMA 2008;300:581
Mijają 3 dekady od wykrycia wirusa HIV-1 i zdefiniowania zespołu chorobowego wywoływanego przez ten patogen. W Journal of American Medical Association opublikowano krótkie podsumowanie tego okresu autorstwa June E. Osborn.

Pierwsze lata po wyizolowaniu wirusa wypełniał lęk przed nieznaną chorobą, przybierający niekiedy rozmiary ogólnospołecznej paniki. Przekonanie o tym, że zakażenie HIV jest kataklizmem podobnym do tych, jakie nawiedzały średniowieczną Europę, podważyły dopiero badania kliniczne, z których wynikało, że od infekcji do objawowej choroby średnio upływa ponad 10 lat.

Po wielu mniej bądź bardziej udanych próbach opracowania skutecznego leku przeciwwirusowego, w latach 90-tych wprowadzono na rynek serię preparatów o różnym mechanizmie działania, znanych pod wspólną nazwą HAART (highly active antiretroviral therapies). Lata 80-te i 90-te były okresem, w którym powiększała się grupa lekarzy specjalizujących się w HIV/AIDS. Choroba stała się przedmiotem konstruktywnej debaty w mediach i na scenie politycznej. Podjęto szeroko zakrojone, przemyślane działania edukacyjne.

Pomimo to nie sposób ogłosić koniec ery AIDS. Ocenia się, że w skali świata liczba zakażonych wynosi ponad 30 milionów, a umarło do tej pory 25 milionów. W wielu regionach, takich jak Południowa Afryka, AIDS jest jednym z największych problemów społecznych. Dotychczasowe próby ograniczenia transmisji zakażenia w krajach rozwijających się kończyły się niepowodzeniem. Dość nowym, niezwykle istotnym problemem związanym z zakażeniem, jest oporna na leczenie gruźlica, coraz częstsza w regionach endemicznego występowania AIDS. Nierówności społeczne, niedostateczny dostęp do leków i niska świadomość choroby nie pozwolą na jej eradykację. Szansa na opracowanie skutecznej szczepionki wydaje się w najbliższym czasie niewielka. Tym samym wydaje się, że AIDS zagościło na stałe we współczesnym świecie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2008-08-06