Porównanie zapotrzebowania na benzodiazepiny w kanadyjskiej Nowej Szkocji i w Australii

Alesha J. Smith i wsp – A comparison of benzodiazepine and related drug use in Nova Scotia and Australia LINK: Can J Psych 2008;53:545 (dostępny pełen tekst)
W Canadian Journal of Psychiatry warto zwrócić uwagę na wyniki analizy zapotrzebowania na benzodiazepiny wśród starszych pacjentów z różnych obszarów geograficznych. Badanie jest źródłem wiedzy na temat czynników warunkujących niepokojąco częste stosowanie leków z tej grupy u osób najbardziej narażonych na wystąpienie działań niepożądanych. Wystarczy wspomnieć, że powyżej 65 roku życia benzodiazepiny zwiększają o 50% ryzyko złamań kości biodrowej, są źródłem zaburzeń poznawczych i wiążą się z ryzykiem uzależnienia.

Z drugiej strony, korzyści z ich stosowania w starszych grupach wiekowych są iluzoryczne. Pomimo to, regularnie przyjmuje je od 11% do 25% osób w podeszłym wieku (w porównaniu z 6% w ogólnej populacji).

Autorzy badania porównywali stosowanie benzodiazepin w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja i w Australii. Analizą objęto okres od 2000 do 2003 roku. W obu regionach zapotrzebowanie na leki wzrastało w porównywalnym tempie. Niemniej, wyjściowe zużycie benzodiazepin w Nowej Szkocji (123 dawki dobowe w przeliczeniu na 1000 osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) było ponad dwukrotnie większe niż w Australii (48/1000) (W Nowa Szkocja zwracała uwagę szeroka gama dostępnych związków chemicznych z grupy benzodiazepin – 8 substancji miało łącznie 90-procentowy udział w rynku przy 4 w Australii).

Podsumowując, zapotrzebowanie na benzodiazepiny u osób starszych jest wysokie i stale wzrasta. Znaczące różnice w zużyciu leków z tej grupy w kanadyjskiej Nowej Szkocji i Australii wynika prawdopodobnie z większej dostępności do farmaceutyków w Kanadzie, bardziej liberalnej polityki refundacyjnej, przyzwyczajenia lekarzy, nastawienia pacjentów oraz czynników kulturowych. Wyniki badania wskazują na potrzebę skuteczniejszego informowania o rzeczywistych wadach i zaletach stosowania benzodiazepin.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2008-08-28

0 replies on “Porównanie zapotrzebowania na benzodiazepiny w kanadyjskiej Nowej Szkocji i w Australii”