Zmiany masy ciała poprzedzające rozpoznanie cukrzycy typu 2

de Fine Olivarius N i wsp – Weight history of patients with newly diagnosed Type 2 diabetes LINK: Diabet Med 2008;25:933
W populacji ogólnej informacje na temat niedawnych zmian wagi ciała pacjentów pozwalają przewidywać zmiany wagi ciała w przyszłości. Dlatego, planując programy odchudzania u chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą, należy zbierać wywiad dotyczący wcześniejszych zmian wagi ciała.

Na łamach Diabetic Medicine opublikowano wyniki analizy danych pochodzących z duńskiego badania Diabetes Care in General Practice, dotyczące zmian wagi ciała od 20 roku życia do momentu rozpoznania choroby, samodzielnie raportowanych przez 1320 chorych z nowo rozpoznaną cukrzyca typu 2. W momencie rozpoznania cukrzycy 84% mężczyzn i 80% kobiet miało BMI powyżej 25 kg/m2. W 20 roku życia odpowiednie odsetki wynosiły 34% i 29%.

Zmiana wagi ciała od 20 roku życia do momentu rozpoznania cukrzycy (mediana wieku rozpoznania 65 lat) wynosiła 14.7 kg (mediana) i była wyższa u kobiet (15.7 kg vs 14 kg). W ciągu 10 lat bezpośrednio poprzedzających rozpoznanie wynosiła jednak tylko 1 kg, przy czym składały się nań średnio 3.3 kg wzrost przez pierwsze 9 lat ostatniej dekady i 2.3 kg spadek w roku bezpośrednio poprzedzającym rozpoznanie. Ten ostatni stanowi częstą obserwację kliniczną i jest najprawdopodobniej spowodowany hiperglikemią i utratą zasobów energetycznych w mechanizmie glukozurii.

Jak zatem wynika z poczynionych obserwacji, działania zapobiegawcze należy prowadzić bardzo wcześnie, zwłaszcza u młodych kobiet. Autorzy podkreślają przy tej okazji, że u około 20% kobiet nadwaga stanowi trwałe następstwo ciąży i właśnie to zjawisko mogło znacząco przyczynić się do, obserwowanego w pracy, istotnego przyrostu wagi w stosunkowo młodym wieku.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2008-08-18

 

0 replies on “Zmiany masy ciała poprzedzające rozpoznanie cukrzycy typu 2”