Skrining chorób układu krążenia u osób bezobjawowych – głos za

J.N. Cohn i D.A. Duprez – Time to foster a rational approach to preventing cardiovascular morbid events LINK: J Am Coll Cardiol 2008;52:327
Na łamach Journal of the American College of Cardiology przedstawiono spojrzenie zwolenników badań przesiewowych w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego u osób bezobjawowych.

Kardiolodzy pozazdrościli strategii stosowanych w onkologii, które polegają na leczeniu nowotworów w bardzo wczesnym okresie, wykrytych dzięki odpowiedniemu skriningowi. Udowodniono, że strategia taka owocuje zmniejszeniem liczby zgonów z powodu raków sutka, szyjki macicy, jelita grubego.

Dotychczas w kardiologii prognozowano wystąpienie zdarzeń sercowo-naczyniowych na podstawie obecności i nasilonej ekspresji wybranych czynników ryzyka. O wiele lepiej rozpoznać uszkodzenie struktur narządu krążenia na subklinicznym poziomie i na tej podstawie rozpoczynać leczenie.

Autorzy komentarza proponują skalę szacującą uszkodzenie układu krążenia: skalę Rassmusena. Elementami tej skali są: elastyczność ściany dużych tętnic, elastyczność ściany drobnych tętnic, wartości ciśnienia tętniczego w spoczynku, wzrost wartości ciśnienia tętniczego w trakcie próby wysiłkowej, zdjęcie dna oka, grubość kompleksu intima-media tętnicy szyjnej, mikroalbuminuria, elektrokardiogram, masa mięśnia lewej komory oceniana ultrasonograficznie oraz stężenie NT-proBNP. Każdy z tych elementów oceniany jest w skali punktowej od 0 do 2 i następnie wartości te są sumowane. Czas wykonania tych wszystkich badań przez przeszkolonego technika wynosi około 1 godziny.

Wstępne dane wskazują na dokładność takiego podejścia przewyższającą dokładność określenia ryzyka za pomocą skali Framingham. W konkluzji autorzy przekonują, ze wyniki oceny skali Rassmusena są dla lekarza bardziej konkretną wskazówką, niż abstrakcyjna formuła czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-06-29