Korzyści zdrowotne czerwonego wina i czekolady – jakie są dowody?

Roger Corder – Red wine, chocolate and vascular health: developing the evidence base LINK: Heart 2008;94:821
Badania i ich metaanalizy wskazują, że regularne, umiarkowane spożywanie alkoholu wiąże się z redukcją ryzyka sercowo-naczyniowego oraz śmiertelności całkowitej. Zdaniem części naukowców, być może chodzi nie tyle o alkohol, co konkretnie o czerwone wino – w jednym z badań wykazano, że chroni ono przed udarem niedokrwiennym, w przeciwieństwie do innych alkoholi.

Czerwone wino zwiera szereg polifenoli, flawonoidów, występujących również w ziarnach kakaowca i spotykanych w innych roślinach. Niektóre z nich właśnie mogą być odpowiedzialne za redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego. Warto zaznaczyć, że tanie czerwone wina (krótko fermentowane) i większość najpopularniejszych czekolad zawiera bardzo niewiele flawonoidów. Chociaż flawonoidy są przeciwutleniaczami, to osiągane w ustroju człowieka stężenia tych związków nie są wystarczające, by tym mechanizmem uzasadnić efekt ich działania. Wydaje się, że w jakiś sposób substancje te, głównie oligomery epikatechiny i katechiny, czyli procyjanidyny, poprawiają funkcję śródbłonka i działają słabo wazodylatacyjnie. W przypadku dobroczynnego wpływu czerwonego wina na organizm człowieka sporo uwagi poświęca się też rezweratrolowi, jednak polifenol ten znajduje się w winie w zbyt niewielkiej ilości, aby mógł wywrzeć działanie biologiczne.

Autor sugeruje, że działanie biologiczne flawonoidów mogłoby się odbywać za pośrednictwem nie odkrytego jeszcze receptora dla procyjanidyn, gdyż efekt wazodylatacyjny tych związków obserwowany in vitro występuje bardzo szybko.

Na koniec autor zastanawia się, czy nasza dotychczasowa wiedza na temat działania flawonoidów powinna przekładać się na jakieś zalecenia praktyczne. Przyznaje oczywiście, że badania randomizowane z zastosowaniem czerwonego wina są raczej mało prawdopodobne. Jednak możliwe są ostrożne badania obserwacyjne na ochotnikach, chociażby w celu stwierdzenia relatywnej wagi wpływu alkoholu i polifenoli na ryzyko sercowo-naczyniowe. Konieczna jest też dalsza charakterystyka farmakologiczna poszczególnych flawonoidów. Gdy lepiej poznamy mechanizm ich działania, sprzedaż produktów wzbogaconych w te związki może być dopuszczalna, a nawet uzasadniona. Nawet obecnie dostępne dane pozwalają już z dużą dozą prawdopodobieństwa twierdzić, że niektóre flawonoidy wywierają korzystny wpływ na układ krążenia

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-07-04

0 replies on “Korzyści zdrowotne czerwonego wina i czekolady – jakie są dowody?”