Nawyki dietetyczne a ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo – naczyniowych i nowotworowych

Christin Heidemann, Matthias B. Schulze, Oscar H. Franco i wsp – Dietary patterns and risk of mortality from cardiovascular disease, cancer, and all causes in a prospective cohort of women LINK: Circulation 2008;118:230
Od dawna badano rolę poszczególnych składników diety jako czynników ryzyka chorób przewlekłych, zwłaszcza sercowo-naczyniowych. Brak jest natomiast danych oceniających wpływ przyzwyczajeń żywieniowych, postrzeganych jako całość, a nie tylko pojedynczych składników diety, na rokowanie.

W Circulation opublikowano wyniki prospektywnego badania analizujących związek pomiędzy nawykami żywieniowymi a ryzykiem zgonu u kobiet. W ramach tego projektu (Nurses` Health Study) autorzy w latach 1984-2002 obserwowali 72 113 kobiet. Składniki diety oceniano na podstawie specjalnych kwestionariuszy co 2-4 lata, a uzyskane dane sklasyfikowano jako: dietę zrównoważoną (duże spożycie warzyw, owoców, roślin strączkowych, ryb, drobiu, produktów pełnoziarnistych) oraz dietę zachodnią (wysokie spożycie czerwonego mięsa, przetworzonego mięsa, produktów z oczyszczonego zboża, frytek, słodyczy, ciast).

W trakcie 18 letniego okresu obserwacji (1249469 pacjento-lat) zanotowano 6011 zgonów, z czego 1154 spowodowanych było chorobami sercowo-naczyniowymi, a 3139 chorobami nowotworowymi. W analizie wielu zmiennych wykazano, że dieta zrównoważona związana była z 28% redukcją ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego i 17% zmniejszeniem ryzyka zgonu z wszystkich przyczyn (najwyższy kwintyl vs najniższy kwintyl). Nie wykazano związku z występowaniem zgonów z powodu chorób nowotworowych. Dieta zachodnia związana była z kolei wyższym ryzykiem zgonów sercowo-naczyniowych, nowotworowych oraz wyższymi wskaźnikami umieralności ogólnej (najwyższy kwintyl vs najniższy kwintyl, odpowiednio 22%, 16% i 21%).

Dodatkowe analizy nie wykazały związku pomiędzy nawykami żywieniowymi a wiekiem, stopniem aktywności fizycznej, paleniem tytoniu czy też nadwagą. W podsumowaniu autorzy, podkreślają że uzyskane dane przemawiają za koniecznością zwiększenia nacisku przez pracowników ochrony zdrowia i zdrowia publicznego na popularyzację zdrowego odżywiania.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-07-15

0 replies on “Nawyki dietetyczne a ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo – naczyniowych i nowotworowych”