Porównanie skuteczności różnych rodzajów diety

Shai i i wsp – Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean or low-fat diet LINK: N Engl J Med 2008;359:229
Niewiele jest analiz porównujących skuteczność i bezpieczeństwo różnych rodzajów diety redukującej wagę ciała. Wadą dotychczasowych prac był krótki okres obserwacji i duży odsetek osób, nie kończących badania.

Iris Shai i wsp. zebrali dane dotyczące 322 otyłych osób w średnim wieku 52 lat, ze średnim wskaźnikiem masy ciała 31 (body mass index – BMI). Okres obserwacji wynosił 2 lata. Pierwszy rok badania ukończyło 95.4% osób, a drugi 84.6%. Porównywano dietę śródziemnomorską (o najwyższym stosunku kwasów tłuszczowych jednonienasyconych do nasyconych), z dietą niskowęglowodanową i niskotłuszczową.

Autorzy badania wykazali, że u 272 osób, które ukończyły badanie, średnia utrata wagi wynosiła odpowiednio w grupach diety niskotłuszczowej, śródziemnomorskiej i niskowęglowodanowej 3.3 kg, 4.6 kg i 5.5 kg. Dieta niskowęglowodanowa miała korzystny wpływ na lipidy (względna redukcja stosunku cholesterolu całkowitego do cholesterolu wysokiej gęstości wyniosła 20% w grupie diety niskowęglowodanowej i 12% w grupie diety niskotłuszczowej, p=0.01).

Autorzy projektu zwrócili również uwagę, że wśród 36 osób z cukrzycą, zmiany poziomu glukozy na czczo oraz poziomu insuliny okazały się najbardziej korzystne u osób z dietą śródziemnomorską, w porównaniu z osobami stosującymi dietę niskotłuszczową (p<0.001).

W podsumowaniu autorzy piszą, że dieta śródziemnomorska i niskowęglowodanowa mogą być skuteczną alternatywą dla diety niskotłuszczowej. Bardziej korzystne oddziaływanie diety niskowęglowodanowej na profil lipidów oraz śródziemnomorskiej na kontrolę glikemii powinny być brane pod uwagę przy wyborze zalecanej diety, uwzględniając także preferencje pacjenta.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2008-07-17

0 replies on “Porównanie skuteczności różnych rodzajów diety”