Rozmiar (mózgu) ma znaczenie? W demencji?

John Webster – Size matters? LINK: J Hypertens 2008;26:1548 (dostępny pełen tekst)
W większości społeczeństw zwiększa się średnia długość życia. U osób starszych coraz większym problemem bywają więc zaburzenia poznawcze o różnej etiologii.

Choroba Alzheimera, jak też demencja o podłożu naczyniowym -(VaD) to najczęstsze związane z nadciśnieniem przyczyny demencji u osób starszych. Często zresztą ich objawy zachodzą na siebie nie pozwalając na precyzyjne różnicowanie. W przypadku demencji o podłożu naczyniowym (VaD) nadciśnienie jest prawdopodobnie głównym czynnikiem sprawczym, jakkolwiek rozwój demencji i zaburzeń poznawczych ma bardzo złożone przyczyny i mechanizmy.

W wielu publikacjach wskazywano na możliwość związku pomiędzy wielkością mózgu a rozwojem demencji. Tego typu zależności nie są jednak łatwe do zweryfikowania, gdyż czynności poznawcze nie są zmienną jakościową, jak na przykład fakt wystąpienia zawału serca, lecz typowo ilościową i to trudno mierzalną. Najprostszą i zarazem najlepiej standaryzowaną skalą jest skala Mini Mental State Examination (MMSE).

Autor komentuje pracę Nagai i wsp., poświęconą temu problemowi, która ukazała się w tym samym numerze pisma. W badaniu oceniono grupę 55 nieleczonych pacjentów z nadciśnieniem, w wieku powyżej 70 lat. Najogólniej biorąc, stwierdzono, że u osób, które nie mają nocnego fizjologicznego spadku ciśnienia tętniczego, objętości mózgu są mniejsze, a wyniki testów oceniających funkcje poznawcze – niższe.

Badanie ma oczywiście szereg wad. Jest małe, warunki snu nie były kontrolowane i nie wiadomo było, czy pacjent rzeczywiście spał; a ocena objętości mózgu była przestarzała . Dobowy pomiar ciśnienia wykonywano tylko raz, a wiadomo, że nie grzeszą one powtarzalnością. Niemniej jednak badanie to wyraźnie łączy spadek zdolności poznawczych z nadciśnieniem i masą mózgu. Czy w takim razie rozmiar (mózgu), ma znaczenie?

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2008-08-04

0 replies on “Rozmiar (mózgu) ma znaczenie? W demencji?”