Nadciśnienie tętnicze: najważniejszy jest lekarz prowadzący

R. G. Victor i wsp – Factors associated with hypertension awareness, treatment, and control in Dallas County, Texas LINK: Arch Intern Med 2008;168:1285
Na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiono pracę, w której w populacji hrabstwa Dallas w Teksasie wykonano przekrojowe badanie epidemiologiczne, określające wpływ czynników socjokulturalnych na kontrolę nadciśnienia tętniczego. Szczególną uwagę poświęcono różnicom rasowym, gdyż szereg wcześniejszych doniesień wskazywało na gorszą kontrolę nadciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej. Do analizy wybrano reprezentatywną próbę 1194 osób rasy czarnej i 320 osób rasy białej, w wieku 18-64 lat z nadciśnieniem tętniczym.

Odpowiednio 64,4%, 50,6% oraz 26,9% badanych miało: świadomość choroby, było leczonych i skutecznie kontrolowanych. Mimo, że populacje osób rasy czarnej i białej różniły się istotnie w zakresie odczuwanych uprzedzeń rasowych, nie wpływało to w analizie wieloczynnikowej na świadomość nadciśnienia tętniczego, jego leczenie i uzyskanie właściwego rezultatu terapii.

Najważniejszym czynnikiem, który decydował o korzystnych wartościach analizowanych zmiennych nadciśnienia tętniczego, było posiadanie stałego lekarza prowadzącego. Subiektywnie odczuwany dobry stan zdrowia kojarzył się z kolei z niższym stopniem świadomości nadciśnienia tętniczego, niższym odsetkiem leczenia i kontroli ciśnienia tętniczego. Rasa czarna, płeć męska, młody wiek, odczuwany dobry stan zdrowia zmniejszały szansę na posiadanie i stały kontakt z lekarzem leczącym, a więc pogarszały skuteczność kontroli ciśnienia.

Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę działań edukacyjnych, zwłaszcza skierowanych do osób, nie korzystających regularnie z porad lekarskich.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-06-23

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze: najważniejszy jest lekarz prowadzący”