Liczne choroby współistniejące – dane z Australii

Helena C Britt i wsp – Prevalence and patterns of multimorbidity in Australia LINK: Medical J Australia 2008;189:72
Systemy opieki zdrowotnej w Australii i wielu innych krajach zorganizowano w taki sposób, aby umożliwiały zwalczanie wybranych, pojedynczych jednostek chorobowych. Tego rodzaju system utrudnia pracę lekarzy opieki podstawowej zmagających się ze złożonymi problemami zdrowotnymi pacjenta.

Britt i wsp. oceniali częstość występowania i profil chorób współistniejących (wielochorobowości) u pacjentów odwiedzających gabinety lekarzy pierwszego kontaktu oraz w całej populacji Australii. Projekt był rozwinięciem realizowanego wcześniej programu BEACH (Bettering the Evaluation And Care of Health). Analiza objęła 9156 pacjentów badanych od lipca do listopada 2005 roku przez 305 lekarzy praktyków. Jednostki chorobowe grupowano według skali Cumulative Illness Rating. Za wielochorobowość uznano współwystępowanie chorób z dwóch i większej liczby kategorii.

Zjawisko wielochorobowości odnotowano u 37.1% badanych. Jej częstość wzrastała z wiekiem i występowała u 83.2% pacjentów w wieku 75 i więcej lat. W tej grupie wiekowej na jednocześnie co najmniej trzy choroby z różnych kategorii cierpiało 58.2% badanych a na nie mniej niż 4 choroby aż 33.4% badanych.

W całej badanej próbie najczęściej współwystępowało zapalenie stawów/bólów kręgosłupa z chorobą układu naczyniowego (15% badanych) oraz połączenie problemów psychicznych z chorobą układu naczyniowego (10.6%). Zgodnie z szacunkami autorów australijskich, 9.3% populacji Australii cierpi z powodu zapalenia stawów/bólów kręgosłupa oraz chorób układu naczyniowego, co stanowi aż 5.2 miliona osób zarejestrowanych w systemie Medicare.

A zatem wiedza na temat wielochorobowości może pomóc w planowaniu opieki zdrowotnej w starzejącej się populacji. Koszty leczenia są bowiem coraz wyższe.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2008-07-21