Nowe sposoby poprawy kontroli ciśnienia tętniczego w populacji

D. W. Jones i E.D. Peterson – Improving hypertension control rates: technology, people, or systems? LINK: JAMA 2008;299:2896
Dzięki stałemu postępowi farmakoterapii istnieje wiele grup leków leków, które mogą być efektywnie stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego. Mimo to zaledwie 1/3 osób z nadciśnieniem tętniczym osiąga zalecane poziomy kontroli ciśnienia tętniczego (RR). W jaki sposób powinna wyglądać organizacja opieki nad chorymi na nadciśnienie tętnicze, aby maksymalnie wykorzystać współczesne możliwości leczenia – kwestię tę w komentarzu redakcyjnym na łamach Journal of the American Medical Association rozważali Jones i Peterson.

Autorzy uważają, że przyczyny niewłaściwej kontroli ciśnienia tętniczego można upatrywać w dwóch grupach czynników: ze strony pacjenta i ze strony lekarza. Częstą i ważną przyczyną nieskutecznej terapii jest inercja klinicysty: brak reakcji ze strony lekarza na podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Z drugiej strony pacjent nie stosuje się do zaleceń i bierna postawa lekarza często mu odpowiada.

Autorzy komentarza przedstawili badanie osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, w którym formy organizacyjne kontaktu z lekarzem uzupełniono o kontakt internetowy. W badaniach Green i wsp. porównano trzy modele opieki: zwykły i dwa oparte na serwisie internetowym. W jednym z modeli „internetowych” pacjenci przedstawiali wyniki pomiarów RR na stronie WWW, poddając je ocenie lekarzy, w drugim z modeli ocenę uzupełniono o dodatkową pomoc indywidualnie przydzielonego farmaceuty klinicznego monitorującego serwis WWW.

W grupie opieki zwykłej po rocznej obserwacji właściwą kontrolę RR uzyskano u 31%, w grupie z serwisem internetowym i pomiarami domowymi u 36%, natomiast dołączenie stałej pomocy farmaceuty skutkowało osiągnięciem zamierzonych celów leczniczych u 56% pacjentów. Ważną przyczyną lepszej kontroli w trzeciej grupie, miałby być fakt dużo częstszej komunikacji mailowej między pacjentem, lekarzem i farmaceutą.

Zdaniem autorów pracy, pomimo wielu pytań bez odpowiedzi, nieuchronnie zbliżamy się do powstania internetowego systemu wspomagania leczenia chorób przewlekłych. American Heart Association tworzy, na przykład, serwis Blood Pressure Management Center, w którym pacjenci mogą umieszczać pomiary RR dokonane w warunkach domowych i integrować je z innymi danymi zdrowotnymi, z możliwością przesłania tych informacji do zespołu leczącego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2008-06-25

0 replies on “Nowe sposoby poprawy kontroli ciśnienia tętniczego w populacji”