Dieta śródziemnomorska zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2

M Á Martínez-González i wsp – Adherence to Mediterranean diet and risk of developing diabetes: prospective cohort study LINK: BMJ 2008;336;1348
W prewencji cukrzycy typu 2 odgrywa rolę nie tylko ilość spożywanych pokarmów, ale także skład diety. O korzystnych efektach diety śródziemnomorskiej wielokrotnie przekonali się kardiolodzy. W ramach prewencji wtórnej dieta śródziemnomorska istotnie zmniejszała śmiertelność po zawale mięśnia sercowego.

Biorąc pod uwagę mechanizmy kształtujące rozwój choroby wieńcowej mogłoby się okazać, że dieta śródziemnomorska wpływa także na ryzyko wystąpienia cukrzycy. Temu właśnie zagadnieniu poświęcono na łamach British Medical Journal pracę oryginalną pochodzącą z Hiszpanii i dokumentującą, w wieloletniej, prospektywnej obserwacji, ryzyko wystąpienia cukrzycy w zależności od stopnia przestrzegania elementów diety śródziemnomorskiej.

Autorzy do analizy wybrali 13 380 osób (średnia wieku 34-43 lata), byłych studentów uniwersytetu i obserwowali ich przez średnio 4 lata (od roku 1999). W tym czasie systematycznie, na podstawie kwestionariuszy, monitorowano stan ich zdrowia, stopień aktywności fizycznej oraz wielopunktowo określano stopień przestrzegania diety śródziemnomorskiej.

Jako zasadnicze elementy diety śródziemnomorskiej uznano: wysokie spożycie jednonienasyconych tłuszczów (oliwa z oliwek), roślin strączkowych, produktów zbożowych, warzyw i owoców, ryb oraz alkoholu w zakresie jednej – dwóch jednostek. Niekorzystnymi elementami diety były produkty nabiałowe i mięso.

Częstość występowania nowych przypadków cukrzycy typu 2 nie była wysoka, ale wnioski analiz wieloczynnikowych okazały się jednoznaczne. W 9 punktowej skali oceny przestrzegania diety śródziemnomorskiej ( 9 pkt. – oznaczało pełne przestrzeganie zasad), wzrost przestrzegania o 2 punkty wiązał się z 35% redukcją ryzyka względnego wystąpienia cukrzycy typu 2. Pełne przestrzeganie tej diety to redukcja ryzyka względnego rozwoju cukrzycy typu 2 w stosunku do najniższej punktacji aż o 83%.

Wśród potencjalnych mechanizmów diety śródziemnomorskiej, przeciwdziałających rozwojowi cukrzycy typu 2 autorzy wymienili: poprawę insulinowrażliwości, poprawę profilu lipidowego, wzrost sekrecji glukagonopodobnego czynika-1, oraz działanie przeciwzapalne. Zdaniem Martínez-González i wsp. uzyskane wyniki rozszerzają możliwości skutecznej prewencji cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-06-14