Ekonomiczne następstwa ciężkich chorób psychicznych – dane z USA

Thomas R. Insel – Assessing the economic costs of serious mental illness LINK: Am J Psych 2008;165:663
American Journal of Psychiatry kusi czytelnika krótkim artykułem przeglądowym, poświęconym ekonomicznym następstwom opieki nad osobami z ciężkimi chorobami psychicznymi w USA.

Łączne koszty ochrony zdrowia sięgają w tym kraju 16% produktu krajowego brutto. Choroby psychiczne pochłaniają co najmniej 6.2% ogólnokrajowych wydatków na ochronę zdrowia. Koszty te są jednak niedoszacowane, ponieważ większość obciążeń związanych z chorobami psychicznymi stanowią koszty pośrednie. Należą do nich między innymi te związane ze zmniejszeniem produktywności, niższym poziomem wykształcenia, częstszym przebywaniem w zakładach penitencjarnych czy też częstszą bezdomnością, ale i te związane z konsekwencjami „somatycznych” powikłań zaburzeń psychicznych, w tym z częstszymi hospitalizacjami w ośrodkach intensywnej opieki medycznej, większą częstością chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i wyższą śmiertelnością.

Szczególnym rodzajem kosztów jest obniżenie pułapu zarobków związane z niesprawnością psychiczną. Z analizy tego zjawiska wynika, że w porównaniu z osobami bez zaburzeń psychicznych, te z ciężkimi zaburzeniami zarabiają o 16 306 USD rocznie mniej. W skali ogólnej populacji USA, osoby chore psychicznie tracą w ten sposób w ciągu roku 193.2 miliardów USD.

Wracając do głównej kalkulacji, dodanie kwoty 193.2 miliardów USD do innych rodzajów kosztów związanych z ciężkimi chorobami psychicznymi, daje zatrważającą, choć wciąż zaniżoną sumę 317 miliardów USD rocznie. To oznacza, że każdego mieszkańca USA, niezależnie od wieku, obciąża kwota 1000 USD w ciągu roku, związana z występowaniem zaburzeń psychicznych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2008-06-04

0 replies on “Ekonomiczne następstwa ciężkich chorób psychicznych – dane z USA”