EUROACTION kompleksowe podejście do prewencji chorób układu krążenia

D. Mozaffarian – Promise of improving metabolic and lifestyle risk in practice LINK: Lancet 2008;371:1973
W The Lancet zaproponowano nowy model prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Jego zasadniczym rysem było kompleksowe, wielospecjalistyczne działanie w dwóch grupach pacjentów: osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca w warunkach szpitalnych i osób z dużym ryzykiem choroby wieńcowej, ale diagnozowanych i leczonych ambulatoryjnie.

Inną cechą charakterystyczną programu EUROACTION była interwencja na poziomie całej rodziny pacjenta, składająca się z ośmiu cotygodniowych sesji. Sesje dotyczyły modyfikacji znanych czynników ryzyka: odpowiedniej diety, aktywności fizycznej, palenia papierosów. Celem interwencji była również redukcja metabolicznych i hemodynamicznych czynników ryzyka, a także wzrost stosowania leków o udowodnionej skuteczności w leczeniu i zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca. Cały program prewencji koordynowany był przez pielęgniarki. Wyniki interwencji oceniano w odniesieniu do grup kontrolnych, po roku.

Komentarz do opublikowanych w The Lancet wyników EUROACTION przedstawił Dariush Mozaffarian. Krótko przedstawił zasady i główne wyniki badania. Kompleksowa interwencja na poziomie pacjenta i jego rodziny po 12 miesięcznym okresie obserwacji wyraźnie poprawiała prozdrowotne zachowania oraz ekspresję głównych czynników ryzyka. W zakresie nadciśnienia tętniczego zalecany poziom kontroli dla prewencji wtórnej i pierwotnej uzyskano u odpowiednio o 10,4% i 16,9% badanych więcej w porównaniu z grupa kontrolną, uzyskano również wyższy o 7,3% i 8,7% odsetek osób z zaleconym poziomem kontroli cholesterolu LDL i wyższy o 10,8% i 12,1% odsetek z zalecanym poziomem kontroli HbA1c. Częściej w grupie interwencji stosowano statyny i inhibitory konwertazy angiotensyny. Wyraźnie poprawiły się prozdrowotne zachowania pacjentów: spożycie warzyw i owoców, ryb, aktywność fizyczna, zmniejszeniu uległ odsetek palących. Poprawie uległy wskaźniki otyłości. Korzystne zmiany dla prewencji chorób układu krążenia obserwowano również u pozostałych członków rodzin.

Wyniki badania jasno wskazują, że wieloskładnikowy program prewencyjny zmniejsza ekspresję czynników ryzyka. Ważnym wnioskiem jest skuteczność tego programu w ramach interwencji o charakterze behawioralnym.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2008-06-14

0 replies on “EUROACTION kompleksowe podejście do prewencji chorób układu krążenia”