24 -godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych – meta-analiza i przegląd badań

David Conen i Fabian Bamberg – Noninvasive 24-h ambulatory blood pressure and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis LINK: J Hypertension 2008; 26:1290
Wartość ciśnienia tętniczego jest silnym i niezależnym predyktorem incydentów sercowo-naczyniowych. Wobec dużej zmienności pomiarów w gabinecie lekarskim, związek pomiędzy ciśnieniem tętniczym mierzonym w taki sposób, a powikłaniami sercowo-naczyniowymi ulega osłabieniu. Wydaje się, że monitorowanie 24-godzinne (24-h BP), mimo wyższego kosztu metody i jej uciążliwości, oferuje wyższą wartość kliniczną.

David Conen i Fabian Bamberg analizowali wyniki badań prospektywnych, w których badano co najmniej 100 pacjentów i przy okresie obserwacji trwającym ponad rok. W bazach PubMed, EMBASE i Cochrane Library znaleziono 15 takich badań. W dziewięciu z nich analizowano zależność pomiędzy 24-h BP a ryzykiem sercowo-naczyniowym (łącznie 9299 uczestników, średnio 11.1 lat obserwacji, 881 zdarzeń).

Wskaźnik ryzyka dla wzrostu wartości skurczowego ciśnienia tętniczego o 10 mm wyniósł 1.27 (95% przedział ufności 1.18-1.38), p<0.001). Po uwzględnieniu w analizie wartości ciśnienia tętniczego w gabinecie (4975 chorych, 499 zdarzeń sercowo-naczyniowych) wskaźnik ryzyka w dalszym ciągu był znamienny i wyniósł 1.21 (1.10-1.33) (p<0.001). Nie znaleziono różnic ze względu na wiek, płeć, miejsce pochodzenia, czas obserwacji, współistniejącą cukrzycę.

Autorzy metaanalizy wnioskują, że wartość ciśnienia skurczowego w 24-h BP wykazuje zależność z częstością występowania udarów mózgu, śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych, śmiertelnością całkowitą i częstością incydentów sercowych, a odpowiednie wskaźniki ryzyka dla wzrostu ciśnienia o 10 mm Hg to 1.33 (1.22-1.44), 1.19 (1.13-1.26), 1.12 (1.07-1.17) i 1.17 (1.09-1.25). Wskaźniki ryzyka są niezależne od pomiarów konwencjonalnych w gabinecie. Dalszej analizy wymaga znaczenie wartości ciśnienia rozkurczowego.

Zdaniem autorów upowszechnienie pomiarów 24-h BP może poprawić ocenę ciśnienia tętniczego i stratyfikację ryzyka.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2008-07-04