Picie kawy a ryzyko zgonu

E. Lopez-Garcia i wsp – The relationship of coffee consumption with mortality LINK: Ann Intern Med 2008;148:904
W przypadku powszechnie stosowanych używek nurtującym pytaniem jest ich, często niejednoznaczny, wpływ na zdrowie. Roli kawy poświęcono artykuł prezentowany na łamach Annales of Internal Medicine.

Autorzy, w analizie wieloczynnikowej, określili wpływ spożycia kawy na śmiertelność całkowitą, sercowo-naczyniową i nowotworową, a także z innych przyczyn w grupie kobiet (n=86 214, Nurses Health Study) i mężczyzn (n=41736, Health Professionals Follow-up Study). Okres obserwacji trwał odpowiednio 24 i 18 lat. W tym czasie systematycznie oceniano zdarzenia kliniczne i monitorowano na podstawie kwestionariusza ilość wypijanej kawy.

Uzyskane wyniki świadczą o istotnym statystycznie trendzie w redukcji śmiertelności całkowitej w miarę wzrostu ilości spożywanej kawy, widoczny bardziej w grupie kobiet (p dla trendu < 0,001) niż mężczyzn (p dla tredu =0,008). Dla przykładu oszacowano, w odniesieniu do kobiet nie pijących kawy, że 5-7 filiżanek kawy/tydzień zmniejsza ryzyko względne zgonu o 7%, natomiast 2-3 filiżanki/dzień redukują ryzyko względne zgonu o 26%. Zmniejszenie liczby zgonów spowodowane było głównie redukcją zgonów sercowo-naczyniowych. Nie obserwowano natomiast wpływu kawy na ryzyko zgonu z przyczyn nowotworowych. Odnotowano redukcję ryzyka zgonu dla kawy spowodowanego cukrzycą typu 2 lub marskością wątroby.

W prowadzonych subanalizach, wykazano wyraźny związek miedzy ilością spożywanej bezkofeinowej kawy a redukcją zgonów i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. W związku z powyższym autorzy uważają, że mechanizmy ochronne kawy nie zależą bezpośrednio od kofeiny, a od niekofeinowych składników kawy (np. związków fenolowych). Proponowanymi mechanizmami ochronnymi są działania antyoksydacyjne, przeciwzapalne, wpływające ochronnie na śródbłonek.

Autorzy w konkluzji ostatecznej zachowują ostrożność wskazując jedynie na fakt, że regularne picie kawy nie zwiększa śmiertelności całkowitej. Kliniczne znaczenie kawy wymaga dalszych badań.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2008-06-17

0 replies on “Picie kawy a ryzyko zgonu”