Nagła śmierć w okresie niemowlęcym – dowody na tło infekcyjne

James A Morris, Linda M Harrison – Sudden unexpected death in infancy: evidence of infection LINK: Lancet 2006;368:1815

Większość przypadków nagłych zgonów niemowląt (7-365 dzień życia) (SUDI – sudden unexpected deaths in infants) pozostaje niewyjaśnionych, nawet pomimo szczegółowych badań autopsyjnych. James A Morris i Linda M Harrison uważają, że ich część może być powodowana czynnikiem infekcyjnym.

W artykule opublikowanym w The Lancet dowodzą, że najwięcej przypadków zdarza się w 8-10 tygodniu życia, co może mieć związek z niższym poziomem krążących immunoglobulin. We wcześniejszych badaniach Gilberta i wsp. wykazano szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae w wymazach z gardła. Nie jest jednak do końca pewne, czy izolacja bakterii z krwi czy hodowla ze śluzówki gardła rzeczywiście wskazują na infekcyjną przyczynę śmierci, czy jest wyrazem zanieczyszczenia lub kolonizacji w czasie akcji resuscytacyjnej.

Autorzy cytują wyniki pracy Webera i wsp. z tego samego wydania The Lancet, którzy opisali grupę 507 przypadków SUDI zebranych w czasie 10 lat (w tym 379 przypadków śmierci niewyjaśnionej, 56 przypadków śmierci spowodowanej infekcją rozpoznawaną na podstawie badania histologicznego i 72 przypadki śmierci wyjaśnionej w autopsji jako nie-infekcyjna). Badania bakteriologiczne wykazały częstszą obecność szczepów S. aureus oraz E. coli w grupie SUDI niewyjaśnionej niż nie-infekcyjnej.

Autorzy w podsumowaniu piszą, że obydwie grupy bakterii mogą być odpowiedzialne za część przypadków SUDI. Potwierdzenie takiej etiologii będzie wkrótce możliwe dzięki technikom identyfikacji występujących w płynach ustrojowych białek produkowanych przez bakterie.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2008-05-31