U.S. Preventive Services Task Force rekomenduje wybiórczy skrining cukrzycy

U.S. Preventive Services Task Force – Screening for type 2 diabetes mellitus in adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement LINK: Ann Intern Med 2008;148:846
Zgodnie z opublikowanymi na łamach Annals of Internal Medicine, uaktualnionymi, w porównaniu z rokiem 2003, zaleceniami U.S. Preventive Services Task Force, badania skriningowe cukrzycy typu 2 u bezobjawowych osób dorosłych należy wykonać wówczas, gdy wcześniej rozpoznano nadciśnienie tętnicze lub wartości ciśnienia tętniczego (RR) stale przekraczają 135/80 mm Hg. Powodem przyjęcia tak ścisłego i zarazem wybiórczego kryterium jest udokumentowane zalecenie redukcji wartości RR u chorych na cukrzycę poniżej poziomów typowych dla innych podgrup chorych z nadciśnieniem tętniczym. Podobnych korzyści nie obserwowano dla osób z wartościami ciśnienia ≤ 135/80 mm Hg.

W porównaniu z poprzednią wersją zrezygnowano z arbitralnie ustalonych badań przesiewowych u osób z hiperlipidemią. Wskazania do badań przesiewowych w kierunku cukrzycy rozpatrywać należy wówczas w kontekście globalnej oceny ryzyka chorób układu krążenia. Stopień zaburzeń metabolizmu glukozy powinien być natomiast precyzyjnie określony u wszystkich osób z przewlekającą się infekcją, nie gojącym się owrzodzeniem, chorobą niedokrwienną serca, udarem mózgu, czy miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych.

Piszący raport stwierdzają, że w badaniach przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat nie znaleźli przekonujących klinicznie dowodów potwierdzających, że wczesna terapia hipoglikemizująca w okresie przedklinicznym cukrzycy (tj. wówczas, gdy wykrywa się ją skriningiem) ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań o charakterze makroangiopatii i mikroangiopatii: zwłaszcza retinopatii i nefropatii.

Powyższe rekomendacje różnią się od podobnych zaleceń innych towarzystw naukowych, w których wskazania do skriningu obejmują poza nadciśnieniem tętniczym, m.in. również nadwagę i otyłość, hiperlipidemię, cukrzycę ciążową w wywiadzie i wiek >45 roku życia. Zaletą raportu U.S. Preventive Services Task Force jest oparcie sformułowanych zaleceń na udokumentowanej największej szansie redukcji wystąpienia późnych powikłań cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2008-06-03