Gdy więcej nie znaczy lepiej – nadciśnienie u osób nie przestrzegających zaleceń

Michele Heisler i wsp – When more is not better. Treatment intensification among hypertensive patients with poor medication adherence LINK: Circulation 2008;117:2884
Jest wiele powodów, dla których osiągnięcie prawidłowej kontroli ciśnienia u pacjenta z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym bywa trudne. Autorzy pracy przedstawionej w Circulation postanowili w kohortowym badaniu retrospektywnym ocenić dwa najczęstsze. Pierwszy z nich to nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii. Drugi, to inercja lekarza, czyli brak zwiększenia intensywności terapii, pomimo wystąpienia takiej potrzeby.

Oceniono dane od 38 327 pacjentów, którym przynajmniej dwukrotnie wydano recepty na leki hipotensyjne w ciągu roku 2004 i u których podczas wizyty w ciągu 2005 roku zarejestrowano podwyższone skurczowe (powyżej 140 mm Hg, ale poniżej 200 mm Hg) lub rozkurczowe (powyżej 90 mm Hg) ciśnienie tętnicze. W każdym przypadku podwyższonego ciśnienia w ciągu 2005 roku (68 610 epizodów) przeanalizowano dane z aptek, aby potwierdzić czy w okresie poprzedzającym epizod złej kontroli ciśnienia pacjenci wykupywali swoje leki hipotensyjne oraz czy lekarz prowadzący w odpowiedzi na ten epizod zwiększył intensywność leczenia. W analizie wieloczynnikowej usiłowano wyeliminować potencjalne czynniki zakłócające.

Lekarze prowadzący reagowali zwiększeniem intensywności terapii tylko w 30% przypadków. Nieprzestrzeganie zaleceń (definiowane jako > 20% dni bez posiadania leku z powodu niezrealizowania recepty) charakteryzowało 42% badanych. Co ciekawe, odsetek intensyfikacji leczenia był podobny w podgrupach różniących się stopniem przestrzegania zaleceń. A zatem lekarze często nie próbują ustalić, czy zła kontrola ciśnienia stwierdzana podczas wizyty nie wynika z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii. Zmniejsza to w istotny sposób skuteczność leczenia – pacjent będzie miał bowiem złą kontrolę ciśnienia niezależnie do tego czy nie przyjmuje jedynego zaleconego, czy też trzech zaleconych leków hipotensyjnych.

oprawa skuteczności terapii hipotensyjnej jest więc możliwa do osiągnięcia zarówno poprzez poprawę stosowania się pacjentów do zaleceń, jak też dzięki lepszej i bardziej wnikliwej reakcji lekarzy na epizody złej kontroli ciśnienia.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2008-06-17

0 replies on “Gdy więcej nie znaczy lepiej – nadciśnienie u osób nie przestrzegających zaleceń”