Ostry zespół wieńcowy- co wiedzą pacjenci?

Kathleen Dracup i wsp – Acute coronary syndrome. What do patients know? LINK: Arch Intern Med 2008;168:1049

Na łamach Archives of Internal Medicine ukazała się jak praca pokazująca co pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym wiedzą na temat tej choroby. Taka wiedza prowadzi do szybkiej i prawidłowej reakcji pacjenta, co może uratować mu życie.

Wiadomo bowiem nie od dziś, że skuteczność leczenia ostrych zespołów wieńcowych w dużym stopniu zależy od czasu od początku objawów do podjęcia decyzji o wezwaniu pomocy medycznej. Autorzy sprawdzili stan wiedzy pacjentów z chorobą wieńcową na temat chorób serca i własnego ryzyka wystąpienia zawału serca w przyszłości. Przebadano 3522 pacjentów, z tego 68% mężczyzn, o średnim wieku wynoszącym 67 lat, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. Wszyscy albo przebyli zawał serca albo inwazyjną procedurę na naczyniach wieńcowych.

Zastosowano 26-punktową ankietę podobną do używanej w badaniu REACT. Pozwala ona na rozpoznanie prawidłowej identyfikacji objawów ostrego zespołu wieńcowego oraz wybranych przez pacjenta dalszych kroków zmierzających do uzyskania pomocy.

Stwierdzono, że u 46% pacjentów poziom wiedzy na temat choroby był niski (poniżej 70% prawidłowych odpowiedzi). Kobiety były istotnie lepiej zorientowane co do swojej choroby niż mężczyźni. Lepiej wypadły też osoby młodsze i dobrze wykształcone. Lepiej zorientowane były też osoby biorące udział w programach rehabilitacji (we wszystkich przypadkach p=0,001). Podobnie lepiej wypadali pacjenci prowadzeni przez kardiologa, a nie przez internistę lub lekarza rodzinnego (p=0,005).

Większość chorych zgodnie przyznawała, że ryzyko wystąpienia u nich zawału serca w przyszłości jest większe niż ryzyko osób w podobnym wieku ale bez rozpoznanej choroby serca. Jedynym wyjątkiem byli chorzy po pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Żywili oni przekonanie, że ich ryzyko wystąpienia zawału serca jest wręcz niższe niż innych osób w podobnym wieku.

W podsumowaniu autorzy przyznają, że nawet pacjenci z osobistym doświadczeniem dotyczącym choroby wieńcowej, kontaktujący się z personelem medycznym zajmującym się tą chorobą, bardzo niewiele na jej temat wiedzą. Konieczne jest więc zwrócenie znacznie większej uwagi na edukację w tym zakresie. Może to pomóc we wcześniejszym wdrożeniu leczenia i lepszym stosowaniu się chorych do zaleceń dotyczących redukcji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-05-26

0 replies on “Ostry zespół wieńcowy- co wiedzą pacjenci?”