Obniżenie masy ciała a kontrola ciśnienia tętniczego

David W. Harsha i George A. Bray – Weight loss and blood pressure control (pro) LINK: Hypertens 2008;51:1420
Otyłość i nadciśnienie tętnicze przybierają rozmiary ogólnoświatowej epidemii. Obie nieprawidłowości łączy dodatnia korelacja, stwierdzona po raz pierwszy już w latach 20-tych ubiegłego wieku.

Z badania Framingham wynika, że nadciśnienie jest dwukrotnie częstsze u osób z otyłością niż z prawidłową masą ciała. Co więcej, u osób z najwyższego kwintyla pod względem indeksu masy ciała ciśnienie skurczowe i rozkurczowe jest odpowiednio o 16 i 9 mm Hg wyższe w porównaniu z osobami z najniższego kwintyla.

Czy zależność pomiędzy otyłością a nadciśnieniem ma charakter przyczynowo-skutkowy? Czy obniżenie masy ciała jest formą leczenia nadciśnienia? Odpowiedzi na te pytania udzielają Harsha i Bray, autorzy krótkiego artykułu przeglądowego opublikowanego w Hypertension.

Wpływ wahań masy ciała na ciśnienie tętnicze był przedmiotem wielu badań o niejednoznacznych wnioskach. Z niedawno opublikowanej meta-analizy wynika, że obniżenie masy ciała o 1 kg pociąga za sobą zmniejszenie ciśnienia tętniczego o 1 mm Hg. Inne podsumowania wyników badań klinicznych potwierdzają omawianą korelację, choć odmiennie oceniają jej siłę.

Pomimo wątpliwości wokół tego, czy zależność pomiędzy masą ciała a ciśnieniem ma charakter przyczynowo-skutkowy, czy jedynie statystyczny, obniżenie masy ciała stało się jednym z zaleceń przyjętych przez panel ekspertów JNC VII. Prawdopodobnie nie odgrywa w leczeniu nadciśnienia roli kluczowej. Być może ustępuje znaczeniem ograniczeniu spożycia sodu, wzbogaceniu diety o warzywa i owoce oraz wzmożeniu aktywności fizycznej. Niewykluczone, że jest przede wszystkim objawem korzystnych zmian w zakresie zachowań prozdrowotnych. Niemniej, ma niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na szereg parametrów nie związanych z ciśnieniem tętniczym i jako takie zasługuje na popularyzację.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2008-06-17