Efekty leczenia hipotensyjnego a wiek pacjenta – metaanaliza

Blood Pressure Lowering Treatment Trialists` Collaboration – Effects of different regimens to lower blood pressure on major cardiovascular events in older and younger adults: meta-analysis of randomised trials LINK: bmj 2008;336:1121

Wyniki wcześniejszych badań sugerowały, że leczenie hipotensyjne zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, ale jego skuteczność maleje z wiekiem. Problem ten postanowiła zgłębić grupa badaczy współpracująca w ramach The Blood Pressure Lowering Treatment Trialists` Collaboration, przeprowadzając metaanalizę randomizowanych badań poświęconych terapii hipotensyjnej. Analizowano różne, bardziej i mniej intensywne schematy leczenia blokerami enzymu konwertującego, blokerami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi i beta-blokerami. Za minimalny okres obserwacji poszczególnych badań przyjęto 1000 osobo-lat, oceniając chorobowość i śmiertelność sercowo-naczyniową. Ostatecznie w analizie uwzględniono 31 badań, w których wzięło udział 190 606 uczestników.

Badanych podzielono na grupy wiekowe – osoby dorosłe „młodsze,” poniżej 65 roku życia (n=96466, średnia wieku 57 lat), oraz „starsze,” mające 65 i więcej lat (n=94140, średnia wieku 72 lata). Metaanaliza nie wykazała różnic w skuteczności leczenia hipotensyjnego w obu grupach wiekowych, bowiem duże incydenty sercowo-naczyniowe występowały z podobną częstością w obu grupach (p=0.38), a czynnik wieku, jako zmienna ciągła, nie miał związku z leczeniem (p>0.09).

W podsumowaniu autorzy piszą, że redukcja wartości ciśnienia tętniczego przynosi podobne efekty u osób poniżej i powyżej 65 roku życia. Nie ma przekonującego dowodu, że ochrona jakiej dostarczają leki hipotensyjne ma związek z wiekiem, co upraszcza decyzje kliniczne. Autorzy zaznaczają jednak, że brakuje wystarczającej ilości danych dotyczących populacji poniżej 50 i powyżej 80 roku życia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-05-17

0 replies on “Efekty leczenia hipotensyjnego a wiek pacjenta – metaanaliza”