Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy ewolucja poglądów

B. Balkau – Screening for diabetes LINK: Diabetes Care 2008;31:1084
Na łamach Diabetes Care przedstawiono w komentarzu redakcyjnym autorstwa Balkau uwagi dotyczące badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nawiązują one do pracy (opublikowanej w tym samym numerze Diabetes Care) poświęconej algorytmowi badań przesiewowych w kierunku cukrzycy i stanów przedcukrzycowych u osób dorosłych.

Autorzy oryginalnego doniesienia, na podstawie bazy danych z NHANES III, proponują praktyczny kalkulator ryzyka rozwoju cukrzycy (The Diabetes Risk Calculator), który uwzględnia następujące czynniki: wiek, płeć, masę ciała, wzrost, obwód talii, nadciśnienie tętnicze, dodatni wywiad rodzinny, aktywność fizyczną, przynależność etniczną i cukrzycę ciążową. W komentarzu autor podkreśla, że ważna jest zmiana w podejściu do strategii skriningu cukrzycy.

Jeszcze w 2001 roku ogólnie uznawane kryteria skuteczności programów przesiewowych nie były dla cukrzycy spełnione: nie udowodniono korzyści z wczesnego rozpoznania i leczenia cukrzycy, skrining cukrzycy nie wiązał się z poprawą rokowania sercowo-naczyniowego, nie zmierzono niekorzystnych efektów skriningu, jak również nie ustalono optymalnego schematu leczenia cukrzycy. Sytuacja ta aktualnie zmieniła się praktycznie w odniesieniu do wszystkich punktów.

Wykazano, że szkody wyrządzone przez badania skrinigowe są minimalne, a wysoka częstość otyłości i nadwagi uzasadnia badania przesiewowe. Kliniczne korzyści ze strony układu sercowo-naczyniowego u osób z wykrytą cukrzycą na podstawie skriningu wydają się być również w zasięgu współczesnych form terapii: zwłaszcza poprzez wprowadzenie leczenia statynami. „Kropkę nad i” może postawić prowadzona w Anglii, Holandii i Danii próba kliniczna w ramach programu ADDITION (Anglo-Danish-Dutch Study of Intensive Treatment in People with Screen Detected Diabetes in Primary Care). Obejmujące ok. 3000 pacjentów badanie już wkrótce udzieli nam odpowiedzi na pytanie, czy u osób z cukrzycą wykrytą w ramach badań skriningowych, intensywna redukcja czynników ryzyka chorób układu krążenia wpłynie na chorobowość i śmiertelność.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-05-21