Wpływ chorób współistniejących na leczenie nadciśnienia tętniczego

Barbara J. Turner – Effect of unrelated comorbid conditions on hypertension management LINK: Ann Intern Med 2008;148:578

Uważa się, że ogólna jakość leczenia jest lepsza w przypadku chorych z wieloma chorobami współistniejącymi. Jednakże, we wcześniejszych publikacjach sugerowano, że u pacjentów cierpiących na choroby internistyczne, takie jak choroba zwyrodnieniowa stawów, refluks żołądkowo-przełykowy czy rozedma płuc, współistniejące nadciśnienie tętnicze częściej jest leczone nieprawidłowo.

Wpływ chorób współistniejących na leczenie nadciśnienia tętniczego przedstawili na łamach Annals of Internal Medicine Turner i wsp., którzy przeanalizowali elektroniczne zapisy 70 557 wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu (n=200), z lat 2004-2006. Badanie przeprowadzono w sześciu wybranych przychodniach Filadelfii (15 459 chorych). Autorzy ocenili intensyfikację leczenia hipotensyjnego, zwracając uwagę na współistniejące choroby, zarówno układu sercowo-naczyniowego i innych, nie związanych z nim układów.

Średnio, u każdego z chorych, występowały co najmniej 2 choroby nie mające związku z układem sercowo- naczyniowym (2.2±1.8), a prawdopodobieństwo intensyfikacji leczenia hipotensyjnego zmniejszało się wraz z ich rosnącą liczbą – z 0.85 dla jednej choroby do 0.59 dla siedmiu i więcej chorób.

Lekarze powinni zatem zdawać sobie sprawę z tego, iż lecząc liczne choroby współistniejące mogą zaniedbywać skuteczną terapię nadciśnienia. Ocena zależności pomiędzy rodzajem schorzeń współistniejących a jakością opieki wymaga dalszych badań.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2008-04-15

0 replies on “Wpływ chorób współistniejących na leczenie nadciśnienia tętniczego”