Nadciśnienie białego fartucha należy traktować poważnie

J.D. Spence – White-coat hypertension is hypertension LINK: Hypertension 2008;51:1272
Zgodnie z klasyczną definicją nadciśnienie tętnicze białego fartucha oznacza występowanie podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w trakcie wizyty lekarskiej, przy prawidłowych wynikach pomiarów w warunkach ambulatoryjnych. Problem, czy występowanie nadciśnienia białego fartucha kojarzy się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju miażdżycy i jej powikłań był wielokrotnie dyskutowany.

Przeciwnicy terapii nadciśnienia białego fartucha wskazują na niepotrzebne etykietowanie pacjentów, koszty terapii, działanie niepożądane leków, przy niskim ryzyku wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Zdaniem autora komentarza w „Hypertension”, wiele argumentów wskazuje jednak, że nadciśnienie białego fartucha nie jest tak obojętne.

Badania obserwacyjne osób z nadciśnieniem białego fartucha pokazują, że funkcja lewej komory, podatność, elastyczność i sztywność naczyń ulegają podobnym zmianom jak u osób z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym. Z kolei masa lewej komory, grubość kompleksu intima-media, częstość występowania retinopatii i mikroalbuminurii przyjmują wartości pośrednie pomiędzy wartościami spotykanymi u osób z nadciśnieniem tętniczym i normotensją.

W najnowszej pracy, opublikowanej w tym samym numerze pisma, Puato i wsp. wykazali, że po 5 latach przyrost grubości kompleksu intima-media tętnicy szyjnej jest taki sam u osób z nadciśnieniem białego fartucha jak u nieleczonych osób z nadciśnieniem tętniczym I stopnia. Sądzi się, że nadciśnienie tętnicze białego fartucha odzwierciedla nadmierną reakcję presyjną na stres, w tym stres psychiczny i umysłowy – tak więc wzrosty ciśnienia występują także w codziennych stresujących sytuacjach. Co więcej, niemal wszystkie duże próby kliniczne wykazujące korzyści terapii hipotensyjnej opierały się o pomiary ciśnienia w gabinecie lekarskim.

Zdaniem autora komentarza, strategia wstrzymania się od leczenia nadciśnienia tętniczego białego fartucha nigdy nie była w naukowy sposób przebadana i tylko kontrolowane, randomizowane badanie może uzasadnić takie postępowanie. W chwili obecnej, decyzja o leczeniu nadciśnienia tętniczego powinna opierać na wynikach pomiarów ciśnienia w gabinecie lekarskim.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2008-05-15

0 replies on “Nadciśnienie białego fartucha należy traktować poważnie”