Oporne naciśnienie tętnicze w opinii ekspertów American Heart Association (AHA).

David A. Calhoun i wsp – Resistant hypertension: diagnosis, evaluation and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research LINK: Hypertension 2008;51:1403 (pełen tekst)

Na łamach Hypertension opublikowano opinię ekspertów American Heart Association dotyczącą postępowania w opornym nadciśnieniu tętniczym. Oporne nadciśnienie tętnicze jest problemem częstszym niż mogłoby się wydawać – dotyczy około 20% do 30% osób biorących udział w badaniach klinicznych poświęconych leczeniu nadciśnienia. Starszy wiek oraz otyłość to najważniejsze czynniki ryzyka występowania opornego nadciśnienia tętniczego. Oba zjawiska występują we współczesnych społeczeństwach coraz częściej.

Brak jest badań randomizowanych dotyczących wybiórczo pacjentów z nadciśnieniem opornym, co utrudnia przedstawienie rokowania w tej grupie chorych. Wydaje się jednak, że skoro są to chorzy z długoletnim wywiadem źle kontrolowanego nadciśnienia, zwykle z dodatkowymi obciążeniami, takimi jak otyłość, zespół bezdechu podczas snu, cukrzyca, przewlekła choroba nerek, to rokowanie prawdopodobnie jest poważne.

Do grupy tej nie należy włączać pacjentów z pozornie opornym nadciśnieniem, wynikającym z niesystematycznego przyjmowania leków lub z nadciśnieniem “białego fartucha”.

Oporne nadciśnienie tętnicze ma zawsze podłoże wieloczynnikowe, często z elementami nadciśnienia wtórnego, być może również z niejasnymi jeszcze przyczynami natury genetycznej. Zalecenia terapeutyczne oparte są jedynie na przesłankach empirycznych i teoretycznych, brakuje bowiem badań klinicznych, w których porównywano by w sposób systematyczny kombinacje 3 lub 4 leków hipotensyjnych, koniecznych zwykle u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym. Aby skutecznie leczyć pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym niezbędne jest głębsze zrozumienie jego mechanizmów i lepszy wgląd w możliwości prewencji i terapii tej trudnej odmiany nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2008-06-15

0 replies on “Oporne naciśnienie tętnicze w opinii ekspertów American Heart Association (AHA).”