Empatia a kompetencje lekarza

Jeffrey C. L. Looi – Empathy and competence LINK: MJA 2008;188:414

W Medical Journal of Australia opublikowano ciekawy, choć prowokacyjny artykuł, poświęcony potrzebie oceny empatii u kandydatów na lekarzy. Pojawiają się opinie, że w dobie gwałtownego postępu technologii, który wiąże się z rozluźnieniem relacji terapeuta-pacjent, empatia powinna być jednym z głównych kryteriów selekcji i promocji przyszłych lekarzy. Z drugiej strony, warunkiem wprowadzenia oceny i treningu empatii do programu studiów medycznych jest możliwość jednoznacznego zdefiniowania tego terminu oraz znalezienie dowodów na związek pomiędzy empatią a kompetencjami lekarskimi.

Nie wszyscy zgadzają się, czy empatię można traktować jako jeden z elementów kompetencji lekarza. Większość autorów jest zdania, że osoby obdarzone większą empatią wzbudzają większe zaufanie pacjentów i powodują wyższy stopień satysfakcji z leczenia. Niemniej, póki co, empatii nie wymienia się wśród potwierdzonych czynników decydujących o kompetencjach lekarza, w przeciwieństwie do osiągnięć w wiedzy akademickiej oraz wybranych cech charakteru, takich jak sumienność, skłonność do ciężkiej pracy i zdolność do dobrego organizowania czasu.

Być może więc empatia i kompetencje kliniczne stanowią wartości niezależne, które należy rozwijać w odrębny sposób. Co więcej, stopień empatii może zmniejszać się wraz z nabywanym doświadczeniem. Wydaje się, że dobra organizacja i poprawa warunków pracy może zapobiegać erozji empatii lekarskiej, zjawisku szczególnie charakterystycznemu dla “wypalenia” zawodowego.

Podsumowując, nie ma wątpliwości, że istnieje potrzeba dalszych badań nad empatią. Trudno też podważyć potrzebę kształtowania jej u młodych lekarzy i podtrzymywania u tych, którzy pracują w zawodzie od wielu lat.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2008-04-07

0 replies on “Empatia a kompetencje lekarza”