Leczenie astmy w Kanadzie – cele wciąż nie osiągane

Kenneth R. Chapman – Asthma in Canada: missing the treatment targets LINK: CMAJ 2008;178:1027 (pełen tekst)

Przed dwudziestu laty, artykuł opublikowany w Canadian Medical Association Journal zapoczątkował rewolucję w leczeniu astmy w Kanadzie. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wówczas wprowadzono, było przesunięcie punktu ciężkości terapii z krótkodziałających beta-mimetyków na odpowiednio wcześnie zastosowane wziewne kortykosteroidy. Kolejne lata przynosiły wprawdzie umiarkowany spadek śmiertelności związanej z astmą, jednak był to jedyny znaczący sukces.

Przeciętny kanadyjski pacjent z astmą nadal boryka się z dolegliwościami ograniczającymi codzienną aktywność, a odsetek osób z nieprawidłową kontrolą objawów chorobowych sięga dwóch-trzecich. Dane z prowincji Saskatchewan wskazują, że aż 20% pacjentów z astmą regularnie stosuje krótkodziałające beta-mimetyki, a równie znaczący odsetek nie używa wziewnych steroidów lub przyjmuje te leki w niewłaściwej dawce. Co ciekawe, telefoniczne wywiady z chorymi na astmę przeprowadzone w Kanadzie wskazują, że osoby z objawami utrzymującymi się pomimo stosowania leków nie mają świadomości tego, że są leczone niewłaściwie.

Bardziej dogłębna analiza nieprawidłowości w opiece nad chorymi na astmę wykazuje, że nie ograniczają się one do błędów w leczeniu i edukacji, ale polegają również na niedostatecznym monitorowaniu skuteczności terapii i niewłaściwej ocenie stopnia zaawansowania choroby. Sami lekarze wykazują skłonność do przeceniania efektów swojej pracy. W badaniu przeprowadzonym przez autorów artykułu stwierdzono, że odsetek pacjentów z nieprawidłową kontrolą objawów oceniany przez lekarzy prowadzących i przy użyciu obiektywnych badań wynosił odpowiednio 42% i 59%.

Podsumowując, pejzaż po kanadyjskiej rewolucji w leczeniu astmy nie wygląda zbyt dobrze. Wydaje się więc, że dalsze zmiany będą następować drogą ewolucyjną.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2008-04-08

0 replies on “Leczenie astmy w Kanadzie – cele wciąż nie osiągane”