Regionalne zróżnicowanie wskaźników śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych w Europie

Jacqueline Muller-Nordhorn i wsp – An update on regional variation in cardiovascular mortality within Europe LINK: Eur Heart J online 2008; Feb 5
Jak wiadomo, tabele ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych dla obszarów wysokiego i niskiego ryzyka różnią się od siebie. Autorzy pracy publikowanej w European Heart Journal opracowali nowe mapy ryzyka dla obszaru Europy.

Dotychczasowe dane wskazywały, że ryzyko spada w kierunku od północnego wschodu, gdzie jest najwyższe, do południowego zachodu, gdzie jest najniższe. W oparciu o dane Eurostatu oraz krajowych urzędów statystycznych, pochodzące roku 2000, po wystandaryzowaniu ich w stosunku do wieku, autorzy stworzyli nowe mapy ryzyka sercowo-naczyniowego dla obszaru Europy.

W generalnym zarysie dotychczasowy rozkład pozostał podobny, jednak przy kilku istotnych różnicach. Pojawił się kolisty obszar krajów i regionów o niskim ryzyku obejmujący Francję, północne Włochy i Hiszpanię, jednak część regionów według poprzednich danych zaliczanych do regionów o najniższym ryzyku, jak Grecja, Portugalia, część południowej Hiszpanii i południowe Włochy nie spełnia definicji najniższego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Obserwacja ta ma istotne znaczenie praktyczne, bowiem nowe dane należy uwzględniać przy szacowaniu ryzyka sercowo-naczyniowego i podejmowaniu działań poświęconych pierwotnej prewencji chorób układu krążenia. W artykule znajdują się szczegółowe dane dotyczące śmiertelności sercowo-naczyniowej w poszczególnych krajach.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2008-02-05

0 replies on “Regionalne zróżnicowanie wskaźników śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych w Europie”