Czy uzależnienie od internetu (komputera) jest zaburzeniem psychicznym?

Jerald J. Block – Issues for DSM-V: internet addiction LINK: Am J Psych 2008;165:424

Czy uzależnienie od internetu znajdzie miejsce wśród jednostek chorobowych uwzględnianych w piątej rewizji amerykańskiej klasyfikacji DSM?

Jerald J. Block, autor krótkiego artykułu na ten temat, opublikowanego w American Journal of Psychiatry, odpowiada na to pytanie twierdząco. Uzależnienie od internetu (komputera) jest przykładem zaburzenia kompulsywno-impulsywnego, występującego zarówno w związku z korzystaniem z komputera w trybie online, jak i offline.

Przejawami tej nieprawidłowości mogą być: nadużywanie gier, nieumiarkowane korzystanie ze stron pornograficznych i uzależnienie od poczty elektronicznej i komunikatorów tekstowych. Wszystkie wymienione warianty łączą wspólne cechy: „nadużywanie” i związany z nim zanik poczucia czasu, „objawy odstawienia”, to jest gniew, napięcie i/lub depresja w odpowiedzi na brak dostępu do komputera, „tolerancja” rozumiana jako potrzeba ciągłego udoskonalania sprzętu komputerowego i pozyskiwania nowego oprogramowania oraz „negatywne następstwa”, takie jak kłamstwa, izolacja towarzyska i zmęczenie.

Epidemiologia uzależnienia od internetu została dość dokładnie scharakteryzowana przez badaczy z Dalekiego Wschodu, gdzie zjawisko przybrało rozmiary epidemii, a po serii zgonów w kafejkach internetowych zostało uznane za ogólnokrajowy problem zdrowotny. Z badań przeprowadzonych w 2006 roku wynika, że leczeniem uzależnienia od internetu należałoby objąć około 210 000 koreańskich dzieci i młodzieży. U około 80% z nich istnieją wskazania do leczenia farmakologicznego, a 20-24% wymaga hospitalizacji. Próby określenia skali zjawiska uzależnienia od internetu u dzieci i młodzieży w krajach  Zachodnich kończyły się umiarkowanym powodzeniem, ale przecież także w Polsce mało który z rodziców może z ręką na sercu powiedzieć że problem jest błahy i nie wart dyskusji.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2008-04-09

0 replies on “Czy uzależnienie od internetu (komputera) jest zaburzeniem psychicznym?”