Cukrzyca – aspekty ekonomiczne

J. Fradkin i G.P. Rodgers – The economic imperative to conquer diabetes LINK: Diabetes Care 2008;31:624

Komentarz redakcyjny na łamach Diabetes Care dotyczy ekonomicznych skutków cukrzycy. Koszty cukrzycy w USA w 2007 roku określono na 174 miliardów USD. Szacunki wydają się być jednak zaniżone, gdyż w statystyce medycznej cukrzyca nie jest często raportowana jako główna przyczyna zgonu lub hospitalizacji, a w miejsce tego wymieniane są powikłania, które spowodowała. Dodatkowo u około 1/3 osób cukrzyca pozostaje nie wykryta. Do wzrostu kosztów przyczynia się także liczna populacja chorych w stanie przedcukrzycowym.

Przyszłość przedstawia się jeszcze gorzej: 1 na 3 urodzonych w 2000 roku Amerykanów rozwinie cukrzycę. Szacuje się, że cukrzyca jest 6 z kolei przyczyną zgonów w USA, a udział cukrzycy w zgonach sercowo-naczyniowych wynosi 16,5%, w zgonach z powodu udarów mózgu 37,5% i w zgonach powodu choroby nerek 57,4%.

Przewlekłość choroby zwiększa nie tylko koszty związane z opieką medyczną, ale też koszty wynikające z absencji chorobowej osób chorych na cukrzycę i członków ich rodzin oraz ich zmniejszonej produktywności. W tym właśnie kontekście staje się zrozumiałe, że 1 na 5 dolarów w opiece medycznej wydawany jest na osoby chore na cukrzycę, a 1 na 10 dolarów wydawany jest na leczenie cukrzycy i jej powikłań.

Wydatki zdrowotne na osoby z cukrzycą są 2,4 krotnie większe (lub inaczej o 6649 dolarów /rok większe) w porównaniu z wydatkami na osoby bez cukrzycy w tym samym wieku. Receptą na tak duże wydatki jest skuteczniejsze leczenie cukrzycy i ograniczanie jej powikłań oraz zapobieganie rozwojowi tej choroby. Obowiązkiem prowadzenia działań prewencyjnych (np. redukcja masy ciała, wzrost aktywności fizycznej) można obarczyć instytucje powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, prywatnych ubezpieczycieli, czy nawet pracodawców. Całkowite koszty ponoszone na leczenie chorych na cukrzycę może zmniejszyć także pełniejsza refundacja leków i strategia redukcji barier dostępności do leczenia i profilaktyki.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-03-09

0 replies on “Cukrzyca – aspekty ekonomiczne”