Czy depresja wpływa na śmiertelność z powodu choroby wieńcowej?

P.G. Surtees i wsp – Depression and ischemic heart disease mortality: evidence from the EPIC-Norfolk United Kingdom LINK: Am J Psy 2008;165:515

Wiele publikacji wskazywało na zależność pomiędzy depresją a chorobą wieńcową, ale niewiele badań miało prospektywny charakter i uwzględniało jednocześnie inne czynniki ryzyka. Na łamach American Journal of Psychiatry ukazała się praca omawiająca śmiertelność wieńcową w zależności od wystąpienia depresji.

W latach 1996-2006 w Norfolk U.K. obserwowano 8261 dorosłych mężczyzn i 11388 dorosłych kobiet w wieku 41-80 lat, wyjściowo bez choroby niedokrwiennej serca. Uczestnicy badania wypełnili ankietę wskazująca na występowanie objawów depresji w okresie dwunastu poprzedzających miesięcy. Kwestionariusz zawierał także dane na temat uprzednio przebytych epizodów depresyjnych.

W obserwacji o medianie 8,5 roku wykazano, że depresja w okresie ostatnich dwunastu miesięcy od momentu rozpoczęcia obserwacji zwiększała 2,7-krotnie ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, niezależnie od szeregu innych czynników (wiek, płeć, palenie, ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu, BMI, aktywność fizyczna, cukrzyca). Dla dowolnego epizodu depresyjnego (poza tym z ostatniego roku) zależności tej nie stwierdzono.

Jak podkreślają autorzy pracy, depresja może sprzyjać procesom miażdżycowym, pęknięciu blaszki miażdżycowej, zaburzeniom funkcji płytek, funkcji układu autonomicznego oraz zaburzeniom układu immunologicznego z nasileniem procesów zapalnych. Wzrost ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego może być wywołany występującą w przebiegu depresji dysfunkcją układu autonomicznego. Depresja w mniejszym stopniu zwiększa ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych nie zakończonych zgonem. Inny mechanizm zależny od depresji spowodowany jest zmianami w stylu życia: większą częstością palenia papierosów, mniejszą aktywnością fizyczną, niezdrowymi nawykami żywieniowymi, nieprzestrzeganiem zasad terapii.

W świetle tych danych pozostaje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jakiekolwiek formy leczenia depresji zmniejszają ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego?

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2008-04-0

0 replies on “Czy depresja wpływa na śmiertelność z powodu choroby wieńcowej?”