Czy w ostatnich latach wzrosła częstość występowania hipoglikemii?

A.A. Ginde, J.A.Espinola i C.A. Camargo – Trends and disparities in U.S. emergency department visits for hypoglycemia, 1993 – 2005 LINK: Diabetes Care 2008;31:511
W praktyce diabetologicznej hipoglikemia jest nieuniknioną konsekwencją niedoskonałych form terapeutycznych i może znacznie ograniczyć skuteczność leczenia normalizującego stężenie glukozy. W ostatnich latach lekarze w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z konieczności intensywnej terapii cukrzycy. Potwierdzają to stanowiska towarzystw naukowych. W tym kierunku zaczęła zmieniać się również praktyka kliniczna.

Czy miało to wpływ na częstość występowania hipoglikemii? Na łamach Diabetes Care przedstawiono ilość i częstość wizyt z powodu hipoglikemii w oddziałach pomocy doraźnej szpitali USA na przestrzeni lat 1993-2005. Ogółem hipoglikemie stanowiły około 4% interwencji w ramach oddziałów pomocy doraźnej. W ciągu roku notowano średnio 380 000 interwencji z tego powodu. W 25% przypadków konieczna była hospitalizacja.

Od roku 1993 do 2005 bezwzględna liczba wizyt w oddziałach pomocy doraźnej z powodu hipoglikemii uległa zwiększeniu. Odzwierciedlało to jednak przede wszystkim zwiększenie liczby chorych na cukrzycę, bowiem po przeliczeniu częstości interwencji z powodu hipoglikemii na 1000 chorych na cukrzycę, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między latami 1993/1995 a 2004/2005 (częstość występowania hipoglikemii odpowiednio 30/1000 vs 33/1000 pacjentów z cukrzycą).

A zatem, jak podsumowują autorzy pracy, większy nacisk na intensywne formy leczenia cukrzycy nie musi skutkować wzrostem częstości występowania hipoglikemii wymagającej interwencji.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-03-18

0 replies on “Czy w ostatnich latach wzrosła częstość występowania hipoglikemii?”