Skuteczna kontrola ciśnienia tętniczego – potrzeba pełniejszej informacji

Eric D. Peterson – Is information the answer for hypertension control? LINK: Arch Intern Med 2008;168:259
Szacuje się, że jeden na trzech dorosłych Amerykanów choruje na nadciśnienie tętnicze. Jeśli nie są prawidłowo leczeni, mogą u nich wystąpić ciężkie powikłania w postaci zawału serca, niewydolności serca, udarów i innych incydentów naczyniowych.

Jak zauważa Eric D. Petersom, w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Archives of Internal Medicine, pomimo wielu akcji promujących zdrowie publiczne, leczenie nadciśnienia tętniczego ciągle nie jest optymalne. Autor komentarza patrzy jednak optymistycznie w przyszłość. Powodem optymizmu nie jest opracowanie nowych metod terapeutycznych, ale większe wykorzystanie informacji, tak jak miało to miejsce w przeprowadzonym przez Ho i wsp. badaniu Kaiser Permanente.

W cytowanym badaniu, w kohorcie 10 447 osób z chorobą wieńcową, wskaźnik osób mających nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego był bardzo niski (ok. 5%). Sukces projektu opierał się na istnieniu elektronicznych zapisów wszystkich włączonych do badania osób. Być może na wyjątkowo dobre wskaźniki leczenia mógł mieć wpływ stosunkowo młody wiek badanych, ich wysoki status socjoekonomiczny oraz prowadzona przez farmaceutów klinicznych kontrola leczenia.

Autor komentarza podkreśla jednak, że praktyka elektronicznych zapisów ciśnienia tętniczego oraz szybki wgląd do danych pacjenta mogą być uznane za podstawę skutecznego leczenia. W bazie elektronicznej jego zdaniem, powinny się znaleźć dane o grupach leków i możliwych modyfikacjach prowadzonej terapii. Do informacji o procesie leczenia powinien mieć także dostęp pacjent, dla którego rejestracja danych i określenie celów terapii może być czynnikiem dyscyplinującym.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-02-11