Intensyfikacja leczenia i przestrzeganie zaleceń a kontrola ciśnienia tętniczego

P. Michael Ho i wsp – Importance of therapy intensification and medication nonadherence for blood pressure control in patients with coronary disease LINK: Arch Intern Med 2008;168:271
Zła kontrola ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą wieńcową znacząco zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Na łamach Archives of Internal Medicine pojawiły się wyniki ciekawego badania, którego autorzy ocenili retrospektywnie dużą kohortę (10447) pacjentów ze stanu Colorado, z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.

Ho i wsp. sprawdzili, jaki jest wpływ zwiększenia dawek i liczby leków hipotensyjnych na kontrolę ciśnienia oraz jak na kontrolę ciśnienia wpływa przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leków. Przestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii oceniano na podstawie aptecznych baz danych, analizując regularne wykupywanie leków, w ilościach pokrywających zapotrzebowanie na poszczególne okresy leczenia. Pacjentów podzielono na trzy grupy: (i) z utrzymującą się dobrą kontrolą ciśnienia (ciśnienie skurczowe mniejsze lub równe 140 mm Hg; 87,2% pacjentów), (ii) z wyjściowo złą kontrolą ciśnienia, poprawiającą się z czasem (7,5%) oraz (iii) ze złą kontrolą ciśnienia, przez cały czas trwania badania, pomimo interwencji terapeutycznych (5,3%).

Porównując dwie ostatnie grupy stwierdzono, że chociaż u chorych ze stale złą kontrolą ciśnienia częściej intensyfikowano leczenie (hazard względny 1,31), to jednak chorzy ci rzadziej przestrzegali zaleceń (hazard względny 1,73), w porównaniu z chorymi, u których osiągnięto dobrą kontrolę ciśnienia. A zatem, jak podkreślają autorzy pracy, dobrą kontrolę ciśnienia można osiągnąć jedynie łącząc intensyfikację terapii z wysiłkami mającymi na celu zwiększenie przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-02-11

0 replies on “Intensyfikacja leczenia i przestrzeganie zaleceń a kontrola ciśnienia tętniczego”