Choroba wieńcowa- niepokojące zwiastuny epidemiologiczne

S. Jay Olshansky i Victoria Persky – The canary in the coal mine of coronary artery disease LINK: Arch Intern Med 2008;168:261
W komentarzu redakcyjnym na łamach Archives of Internal Medicine autorzy omawiają pracę Nemetza i wsp., zamieszczoną w tym samym numerze pisma. W ich opinii praca daje wgląd w trend wzrostowy, który będziemy obserwować w występowaniu choroby wieńcowej w ciągu najbliższych lat.

Autorzy wykonali ponad 3237 autopsji młodych osób zmarłych w jednym z okręgów w Stanach Zjednoczonych z różnych przyczyn zewnętrznych (wypadki, samobójstwa, zabójstwa) na przestrzeni lat 1981-2004. Stwierdzili, że podczas gdy w latach 1981-1995 nasilenie zmian w naczyniach wieńcowych u ludzi młodych malało, to po roku 2000 zaczęło ono rosnąć.

Jest to wyraźne odwrócenie trendu w kierunku spadku częstości występowania choroby wieńcowej, obserwowanego w krajach rozwiniętych. Dlatego w najbliższych latach można się spodziewać wzrostu zachorowań i ujawniania się choroby wieńcowej w młodszych grupach wiekowych. Może to być związane z powszechnością otyłości i wzrostem zachorowań na cukrzycę typu 2. Te dwa czynniki negatywne mogą znosić pozytywny wpływ redukcji innych czynników ryzyka choroby wieńcowej, takich jak hiperlipidemia czy nadciśnienie tętnicze.

Pomimo ograniczeń pracy, związanych zarówno z liczebnością grupy, jak i jego ograniczonym geograficznie zasięgiem, autorzy dostarczają ciekawych danych, już wcześniej przewidywanych przez niektórych badaczy, na temat tego, czego możemy się spodziewać po chorobie wieńcowej w najbliższych latach.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-02-11

0 replies on “Choroba wieńcowa- niepokojące zwiastuny epidemiologiczne”