Cholesterol HDL- dobry czy zły?

Jacques Genest – The Yin and Yang of high-density lipoprotein cholesterol J Am Coll Cardiol 2008;51:643
W komentarzu opublikowanym na łamach Journal of the American College of Cardiology Jacques Genest omawia problemy dotyczące roli cholesterolu HDL. Odnosi się przy tej okazji do pracy Steega i wsp., zamieszczonej w tym samym numerze pisma.

W pracy tej autorzy grupują dane z dwóch badań dotyczących leczenia hipolipemizującego (IDEAL i EPIC Norfolk) i porównują ryzyko sercowo-naczyniowe, w odniesieniu do stężenia cholesterolu HDL. Okazuje się, że po zastosowaniu poprawki względem stężeń lipoprotein apoA-I i apoB, wysokie stężenie cholesterolu HDL może być związane z większym ryzykiem. Wynika z tego, że dążenie do zwiększenia stężenia HDL w celu ochrony przed zdarzeniami sercowo-naczyniowymi może być niebezpieczne. Potwierdzają to badania z torcetrapibem.

W związku z tym autor komentarza zastanawia się nad trzema problemami. Po pierwsze, czy zwiększenie poziomu cholesterolu HDL poprawia rokowanie sercowo-naczyniowe? Choć opinia ta jest powszechnie akceptowana, to jednak brakuje wyników badań klinicznych potwierdzających tę tezę. Po drugie, czy ważny jest sposób, w jaki osiągniemy wzrost HDL? Biorąc pod uwagę szereg potencjalnie korzystnych działań cholesterolu HDL wydaje się, że szczególne znaczenie ma wzrost stężenia małych cząsteczek HDL (nascent HDL). A zatem korzystnie mogłyby działać leki zwiększające produkcję apoA-I i małych HDL, a nie leki hamujące degradację HDL.

Po trzecie, czy celem terapii powinno być stężenie cholesterolu HDL czy też apoA-I? Tego także tak naprawdę nie wiadomo. Wydaje się jednak, że w dobie rosnącej wiedzy na temat metabolizmu cholesterolu pomiar stężenia apoA-I stanie się koniecznością i być może uzupełnieniem pomiaru stężenia frakcji HDL.

Na koniec wreszcie, czy cholesterol HDL jest markerem zdrowia? Tak zwany zdrowy styl życia wiąże się z wyższym stężeniem cholesterolu HDL, lecz każdy elementów tego stylu życia działa ochronnie niezależne od cholesterolu HDL.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-02-12